Islamizácia Francúzska?Podľa viacerých odhadov sa juhofrancúzske centrum Marseille stane prvou väčšinovo moslimskou metropolou v západnej Európe. Symbolom premeny tohto mesta je rozhodnutie odvolacieho súdu z roku 2012, ktorým bola povolená výstavba obrovskej mešity v severnej časti mesta, ktorá pojme až 14.000 veriacich. Stavebné práce na nej by mali byť ukončené do roku 2016.

Marseille, druhé najľudnatejšie mesto Francúzska, má dnes približne 850.000 obyvateľov, z ktorých sa aspoň 30 percent hlási k moslimskej viere. Pre francúzsku sekularistickú legislatívu, ktorá vylučuje oficiálny zber údajov o náboženstve, ide však iba o odhady s tým, že presné štatistiky sú nedostupné. V meste je 65 zariadení, ktoré slúžia na moslimské náboženské účely.

Spomedzi obyvateľov mesta s vekom 18 a menej rokov je takmer 42 percent „cudzieho pôvodu“, teda za pokračovania súčasných imigračných a reprodukčných trendov sa domorodí Francúzi stanú v meste menšinou počas najbližších 15 rokov. Tieto populačné zmeny sa odrazili aj na životných podmienkach v Marseille. Názov mesta je dnes synonymom pre násilie spojené s drogami a v roku 2012 došlo ku každej tretej zo všetkých vrážd vo Francúzsku práve v Marseille.

Dvadsaťšesť percent mestského obyvateľstva žije pod hranicou chudoby, ale iba 15 % celoštátne. Ďalším problémom sú vzájomné boje ozbrojených gangov, policajti ročne zabavia stovky nelegálne držaných kalašnikovov. Podľa starostu by problémy s gangmi vyriešilo iba nasadenie armády. Britský denník The Independent označil Marseille za najnebezpečnejšie miesto pre mladých v Európe.

Marseille je najstarším mestom Francúzska a kľúčovú rolu hralo najmä v jeho republikánskych dejinách. Názov súčasnej hymny krajiny galského kohúta La Marseillaise pochádza od republikánskych dobrovoľníkov z tejto juhofrancúzskej metropoly, ktorí si ju spievali cestou do Paríža. Nadšená podpora mesta pre francúzsku revolúciu bola kľúčovou pre jej úspech. Bude iróniou dejín, ak práve toto mesto bude prvou baštou islamského Francúzska. Kto chce kam, pomôžme mu tam...

Zábava