Moslimská škola(Birmingham, 10.6.2014) Na väčšine islamistických škôl vo Veľkej Británii panuje podľa údajov britskej Agentúry pre financovanie vzdelávania nenávistná atmosféra. Z čerstvo zverejnenej správy školských úradov vyplýva, že na moslimských školách sú nemoslimskí žiaci ponižovaní, dievčatá a chlapci oddelení a peniaze na chod školy boli spreneverené. Tak informuje britský denník The Telegraph.

Konkrétne ide o 21 privátnych škôl v Birminghame. Kontrola tam našla znepokojujúce až šokujúce dôkazy. Sekulárny plán výučby, ktorým sa majú britské školy riadiť, tam takmer nebol dodržiavaný. Zoznam porušení voči nemu je dlhý:

  • V niektorých školách boli obe pohlavia navzájom striktne oddelené. Dievčatá museli sedieť v zadných radoch lavíc.
  • Na stenách škôl boli zavesené plagáty s kapitolami z koránu.
  • V jednom prípade bol sympatizant Al-Káidy prizvaný ako prednášajúci rečník.
  • Výlučne pre islamských žiakov boli financované cesty do Saudskej Arábie. Žiaci iných náboženstiev nemohli vstúpiť do auly.
  • Telesná a hudobná výchova sa vzhľadom na prísny výklad koránu prakticky vôbec nevyučovala.
  • Biele ženy boli počas vyučovania označované za „prostitútky“ a znázorňované ako podľudia.
  • Nemoslimskí učitelia boli svojimi kolegami obťažovaní a ohrozovaní.

Viaceré školy boli v dôsledku tejto správy postavené pod priamy štátny dohľad. Ich prevádzkovatelia sa však bránia a proti zverejnenej správe ostro ohradzujú. Podľa nich sa jedná o „islamofóbnu kampaň“ vlády, ktorá chce nakloniť spoločenskú mienku proti moslimom.

V Anglicku dnes oficiálne žije 5 percent obyvateľov islamskej viery, pri deťoch do 5 rokov je toto číslo však dvojnásobne väčšie. Moslimská matka v Británii má v priemere tri deti, nemoslimská iba 1,8. Predpokladá sa, že podobné prípady sa budú v súkromných moslimských školách vo Veľkej Británii vyskytovať stále viac. Taký je už osud vymierajúcich národov, ozývajú sa niektorí kritici.

Zábava