Černosi a polícia(Filadelfia, 28.5.2014) Podľa štatistických údajov o vraždách za roky 2012 a 2013, ktoré zverejnila filadelfská polícia, sú medzi vrahmi výrazne neúmerne zastúpení černosi. Tiež sa ukázalo, že medzi obeťami vrážd je viac belochov ako medzi ich páchateľmi. Tieto skutočnosti opätovne potvrdzujú, že medzi rasami existujú významné rozdiely v náklonnosti ku kriminalite.

Vo Filadelfii, najväčšom meste štátu Pensylvánia, žije podľa odhadov z roku 2012 približne 36,6 % nehispánskych belochov, 43,6 % černochov, 13 % Hispáncov a 6,8 % Aziatov. Z vyšetrených prípadov sa černosi v meste dopustili 83 % vrážd v roku 2012 a 80 % v 2013. Nehispánski belosi sa dopustili 3,4 % vrážd (2012), resp. 4,3 % (2013). Avšak obeťami vrážd bolo v roku 2012 5,2 % a v roku 2013 8,5 % belochov. Ešte vyšší nepomer páchateľov a obetí vrážd je pri Aziatoch.

Štatistiky hovoria samé za seba. Masmediálne mlčanie o týchto faktoch má na Západe, žiaľ, dlhú „tradíciu“. Zdá sa však, že sa situácia konečne začína meniť. O geneticky podmienených rasových rozdieloch totiž otvorene píše vo svojej najnovšej knihe bývalý vedecký redaktor denníku The New York Times Nicholas Wade. Celá táto problematika si vyžaduje skutočne slobodnú a odideologizovanú diskusiu o príčinách tohto stavu a možných riešeniach.

Kriminalistické údaje z Kalifornie totiž dokazujú, že politicky korektná ignorancia rasových odlišností a ich nezohľadnenie v populačnej a imigračnej politike štátu môžu mať fatálne dôsledky.

Zábava