Antirasizmus v praxi?(Edinburgh, 28.12.2013) Najväčšie škótske učiteľské odbory (EIS) navrhujú zavedenie centrálnej „antirasistickej výchovy“, ktorá by prenikala do všetkých vyučovaných predmetov. Chcú takým spôsobom reagovať na nárast podpory krajne pravicových skupín v určitých častiach Británie. Podľa niektorých komentátorov však ide o neprípustné pretváranie vzdelávacích inštitúcií na strediská multikultúrnej indoktrinácie a ľavicového vymývania mozgov.

Larry Flanagan, generálny sekretár EIS, sa nechal počuť: „Keďže sa obávame nárastu krajnej pravice v niektorých častiach Spojeného kráľovstva, spolu s ideologicky poháňanou demonizáciou mnohých skupín imigrantov niektorými politikmi, je nevyhnutné, aby sme prijali potrebné opatrenia na výchovu všetkých našich mladých ľudí v duchu antirasizmu s osobitným zdôraznením kultúrnej hodnoty našej rôznorodej a etnicky zmiešanej škótskej spoločnosti.“

Vzhľadom na to, že v rôznych častiach Škótska je v súčasnosti takáto výchova zanedbávaná, navrhuje sa, aby bola zavedená centrálne, vo všetkých vzdelávacích inštitúciách, prestupujúc celé kurikulum a tak sa konečne stala „fundamentálnou súčasťou výučby a vyučovacieho procesu“. V súčasnosti sa ešte presne nevie, ako sa k návrhu postaví vláda.

Avšak, podľa komentátorov zo stránky Top Conservative News tento návrh pochádza z radikálnych ľavičiarskych kruhov a v praxi bude znamenať obviňovanie belochov za nedostatky a neúspechy menšín. Ani samotné učiteľské odbory sa netaja, že cieľom je potlačiť nárast pravicových voličov a zo školopovinných detí tak vytvoriť poslušných voličov existujúceho liberálneho mocensko-mediálneho establishmentu. „Celý zmysel antirasistickej výchovy spočíva v učení nebielych detí, aby mali rasovú hrdosť, popri učení bielych detí, aby cítili vinu za to, že sa narodili biele.“

Zábava