Oslov, Nórsko, multikulturalizmusAko ďalšie Škandinávske krajiny, aj Nórsko je považované za tolerantnú a otvorenú krajinu. Ak by teda niekde mal multikultúrny projekt fungovať, určite to bude tam. Ak by sa niekde mali imigranti z tretieho sveta plnohodnotne integrovať do spoločnosti, určite sa tak stane v Nórskom kráľovstve. V skutočnosti to však vyzerá trochu inak.

Nórsko sa stalo cieľovou destináciou masového prílevu imigrantov iba v ostatných desaťročiach, neskôr než mnohé iné krajiny západnej Európy. Čo sa však nestihlo predtým, nahrádza sa teraz. Každoročne do Nórska prichádzajú desaťtisíce prisťahovalcov z celého sveta.

Hoci dnes iba 7 percent obyvateľstva krajiny sú ľudia neeurópskeho pôvodu, avšak vzhľadom na stále vyššie počty prišelcov a ich vysokú pôrodnosť oproti domácim (v Nórsku sa rodí menej detí ako pred sto rokmi, hoci sa celková populácia viac ako zdvojnásobila), možno očakávať ich pokračujúci nárast.

Epidémia kriminality

Ako to už poznáme z iných krajín, imigranti z tretieho sveta so sebou zvyknú priniesť aj nešváry tretieho sveta. Podľa vyjadrenia hovorkyne polície v Oslo z roku 2010 vo všetkých objasnených prípadoch znásilnenia za uplynulé tri roky figurovali páchatelia výlučne neeurópskeho pôvodu.

Obeťami sú však v drvivej väčšine prípadov nórske dievčatá. Aj z toho dôvodu si, podľa slov nórskeho poslanca Christiana Tybring-Gjeddeho, mladé Nórky v imigrantskej štvrti Groddalen hlavného mesta Oslo prefarbujú svoje prirodzene svetlé vlasy na tmavé, aby znížili pravdepodobnosť, že sa stanú terčom útoku. Pred dvoma rokmi krajinou otriasol prípad 14-ročnej nórskej dievčiny z Trondheimu, ktorá si zobrala život potom, ako bola hromadne znásilnená mládežníckym gangom imigrantov z Afriky a Blízkeho východu.

Vo všeobecnosti sa prisťahovalci z krajín tretieho sveta dopúšťajú trestných činov trikrát viac ako domáce obyvateľstvo. Epidémia zločinu najviac zasiahla Oslo, hlavné mesto krajiny a v minulosti asi najbezpečnejšiu metropolu sveta. Dnes sa uvádza, že relatívny počet krádeží a lúpeží v Oslo predčí štyrikrát New York a sedemkrát Berlín. Zdá sa, že nórska polícia má pred sebou veľkú, multikultúrnu výzvu.

Populačná výmena

Ďalším negatívnym javom, ktorý je s prisťahovalectvom značne rozdielneho obyvateľstva spojený, je postupná populačná výmena v predmetných oblastiach. Prisťahovalci sa postupne stávajú väčšinou v bytovom dome, na ulici či v mestskej štvrti. Pôvodní obyvatelia majú potom tendenciu sa odsťahovať, ak si to, pravda, môžu dovoliť.

Tento fenomén, známy aj ako biely útek (white flight), už nie je realitou len v USA alebo Južnej Afrike, ale aj na severe Európy. Napríklad, vyššie spomínanú štvrť Osla len v roku 2008 opustilo 1 500 etnických Nórov, pričom v rovnakom roku ich „vystriedalo“ 1 600 imigrantov. Platí staré známe, že aj najväčší podporovatelia multikulturalizmu od neho utekajú, keď sú mu bezprostredne vo vyššej miere vystavení.

V súčastnosti má 40 percent detí v základných školách hlavného mesta iný materský jazyk ako nórsky. V niektorých školách vo východných častiach mesta je dokonca až 97 percent žiakov prisťahovaleckého pôvodu. Nehovoriac o tom, že rumunskí Cigáni v značnej miere rozhojnili inak nepatrný žobrácky „stav“. Každým rokom je Oslo, ale aj celé Nórsko, menej nórske.

Záťaž verejných financií

Málo spomínanou skutočnosťou je, že navzdory tvrdeniam „multi-kulti“ nadšencov prisťahovalectvo z rozvojových krajín nepredstavuje obohatenie, ale obrovskú záťaž pre cieľovú krajinu.

Z údajov Nórskeho štatistického úradu vyplýva, že každý prisťahovalec z tretieho sveta stojí nórsku spoločnosť v priemere 4,1 milióna nórskych korún (535 702,62 €). Vzhľadom na desaťtisíce prisťahovalcov a ich stály nárast ide o astronomické čísla, pohybujúce sa v miliardach eur.

Záver

Opäť sa ukazuje, ako sa naši čitatelia mali možnosť už viackrát dočítať, že multikultúrne a multirasové spoločnosti prinášajú so sebou prevažne negatíva. Okrem rastúcej kriminality, kolabujúceho systému sociálneho zabezpečenia, je to aj postupná minimalizácia pôvodného obyvateľstva, ktorého predkovia však predmetnú krajinu vybudovali. Vyvarujme sa multikultúrnej budúcnosti pre Európu, zabezpečme radšej budúcnosť pre európskeho človeka.

Zábava