sviečky na hrobDnes je sviatok všetkých svätých a zajtra je deň pamiatky zosnulých. V týchto dňoch sa budú teda tradične ľudia koncentrovať okolo hrobov svojich blízkych a najbližších. Celkovo tak cintoríny po zotmení zažiaria svetlom sviečok, ktoré majú symbolizovať, že život sa v tomto bode nekončí, ale prechádza do nového svetla a života.

Hoci značná časť hrobov bude obložená vencami a sviečkami, bude tradične nemálo takých, ktoré tieto symboly mať nebudú. Niektorí návštevníci cintorínov zo solidarity pokladajú aj jednu sviečku na takéto hroby bez záujmu.

Otázkou však je, prečo pochovaná osoba nemá nikoho priamo zainteresovaného, kto by na dané miesto prišiel, pospomínal a zanechal trochu svetla. Napadá mi niekoľko možností:

  1. Je to snáď preto, že najbližší príbuzní sú príliš vzdialení a časovo, či nebodaj finančne, im to nevychádza?
  2. Alebo je to preto, že dotyčná osoba mala so svojím okolím, ale tiež najbližšími ľuďmi – s rodinou vzťahy tak vážne naštrbené, že im ani nestojí za takúto pozornosť?
  3. Alebo je to jednoducho preto, že dotyčná osoba nemá žiadnych potomkov a tu na zemi jej vyhasla akákoľvek životná kontinuita?

Nech je odpoveď akákoľvek, trochu ma desí, že azda všetky spomenuté fenomény sú na veľmi silnom vzostupe a ich kontrast by bol výrazne citeľnejší, keby nebolo stále viac takých, čo sú po smrti spopolnení.

V každom prípade je na zamyslenie, či vedieme taký život, aby na nás po smrti aspoň zopár ľudí v dobrom spomínalo, alebo či vedieme život taký, že po nás ani pes neštekne.

Zábava