Múdre slovo

Levin Michael filozofia židia nadradená rasa bieliČi sú niektoré rasy nadradené nad inými, je otázkou, ktorú musia všetci rasoví realisti zvážiť, už len preto, že ich k tomu nútia ich kritici. Len skúste povedať, že bieli sú, v priemere, viac inteligentní ako čierni a povedia vám: „Ó, takže vy si myslíte, že bieli sú nadradení nad čiernymi?“ Ak poviete, že Židia sú, v priemere, viac inteligentní ako Nežidia, budete poučení, že takýto spôsob myslenia viedol k holokaustu.

Kto má veľkého a statočného ducha, pozerá zvrchu na všetko, čo môže človeka postihnúť.
Cicero /str. 63/

Kto chce študovať právo, musí najprv vedieť, od čoho je odvodené slovo právo (ius). Právo je nazvané podľa výrazu spravodlivosť (iustita). Ulpianus; D. 1, 1, 1

Právna veda je znalosť vecí božských i ľudských, veda o spravodlivom a nespravodlivom.
Ulpianus; D. 1, 1, 10, 2

Zábava