Radovan Novotný (NSS)Dňa 23. novembra 2013 sa v Košiciach pod záštitou Združenia slovenskej inteligencie a v spolupráci s Politologickým odborom Matice slovenskej uskutočnila konferencia s názvom „20 rokov slovenskej štátnej samostatnosti“. Niektoré príspevky boli zamerané na zhodnotenie slovenskej reality počas uplynulých 20 rokov, ostatné sa venovali problémom s cigánskym (rómskym) etnikom. Avšak, až po niekoľkých mesiacoch sa konferencia stala terčom mediálnych útokov.

Napriek účasti viacerých odborníkov bolo toto podujatie úplne ignorované zo strany masmédií, pretože do ich obrazu sveta sa nehodí skutočnosť, že medzi slovenskou spoločnosťou existujú iné názory, ako tie, ktorými nás denno denne kŕmia z obrazovky alebo stránok tlače. Preto upriamovať pozornosť na túto konferenciu by bolo v rozpore so záujmami médií, eventuálne ich vlastníkov. Nedávne vydanie konferenčného zborníka však už novinári nenechali bez odozvy. Vzali ho totiž ako vhodnú príležitosť, ako zaútočiť na Maticu a znova varovať pred extrémizmom.

Medzi účastníkmi, vrátane akademického maliara Viliama Hornáčka a docenta Dušana Šlosára, bol totiž aj Radovan Novotný z Nového slobodného Slovenska. Vo svojom príspevku k téme „riešenie problémov s neprispôsobivými občanmi“ sa venoval niektorým aspektom týchto problémov a načrtol spravodlivý prístup k ich riešeniu.

Novinárom sa nepáči, že „Matica slovenská dala priestor extrémistovi“. Novotného text podľa nich propaguje Jozefa Tisu a „hanlivo sa vyjadruje o Rómoch“ (samozrejme, novinári nedokázali uviesť príklad tejto „hanlivosti“). Denník Pravda si na pomoc zavolal aj bývalého komunistického historika Dušana Kováča, ktorý v roku 1968, keď začala sovietska okupácia Česko-Slovenska, začal pracovať na Ústave dejín európskych socialistických krajín Slovenskej akadémie vied, v ktorej štruktúrach nepretržite pôsobí dodnes.

Kováč dnes vyhlasuje, že je „demokrat a humanista“, a nikto s takým presvedčením nemôže vnímať Tisu ako „pozitívnu postavu v našej histórii“. Drvivá logika režimistického historika pokračuje: lebo Maticu financuje štát, tá nemôže dať priestor nikomu s názormi, s akými on (teda prototyp demokrata a humanistu) nesúhlasí. Zborník financovalo občianske združenie Slovakia plus a nie Matica, realitou však ostáva, že Kováč sa asi stále celkom nevymanil z komunistického zmýšľania, ktoré nepripúšťalo iný názor ako ten jeden, správny, oficiálny.

Pozornejší čitateľ však už dávno vie, že dnešný režim je demokratický, tolerantný a neviemaký iba vtedy, keď sa mu to hodí. Ak hlásate niečo iné, tak ste masmédiami a konformnými „odborníkmi“ zborovo označený za extrémistu.

Omnoho veľavravnejšie sú však vyjadrenia predstaviteľov Matice k tejto kauze. Roman Michelko, ktorý pôsobí na politologickom odbore Matice, sa dištancoval od obsahu dotknutého príspevku a odmietol zodpovednosť za jeho účasť, hoci sám na konferencii vystúpil. Ešte ďalej išiel predseda Matice Marián Tkáč, ktorý sa okrem dištancovania a tvrdenia, že nič nevedel, vyjadril, že text „sa prieči matičnej línii tolerancie a odmietania prejavov rasovej, náboženskej a politickej intolerancie.“ V čom sa konkrétne Novotného príspevok tejto „matičnej línii“ prieči, už neudal.

Táto kauza nám nakoniec povedala o stave slovenskej spoločnosti a najmä slovenskej inteligencie viac ako celá konferencia. Naše pronárodné organizácie a ľudia, ktorí sa označujú za bojovníkov za národnú vec, nič nedosiahnu, pokiaľ vždy vtedy, keď médiá zamávajú červeným práporom „extrémizmu“, ohnú chrbát. Čo tak radšej povedať: „Milí novinári, možno vás prekvapíme, ale existujú aj ľudia s iným názorom, ako máte vy. Ak sa naozaj hlásite za demokratov, tak rešpektuje aj ľudí s iným pohľadom na svet. Už nikdy pred vašou nátlakovou akciou, ktorou chcete zabrániť verejnosti, aby sa dozvedela aj o iných myšlienkach ako tých, ktoré im servírujete vy, neustúpime!

Zábava