sudcovské kladivkoV minulosti sme viackrát poukázali na to, ako médiá manipulujú s pôvodom kriminálnikov. Aby zamlčiavali identitu vrahov, lupičov, násilníkov a znásilňovačov a nepremieňali tak predsudky na fakty, vyhýbali sa označovaniu identity tým, že dotyčnú osobu nazvali neutrálnejšie, napr. „mladík“.

Aj tomu však pomaly odzváňa. Nie však v pozitívnom slova zmysle. Už médiá rovno referujú o Slovákoch, aj napriek tomu, že ide iba o občanov Slovenskej republiky najrôznejšej etnicity.

Na portáli Aktuality.sk sa tak objavil nadpis „Nezamestnaný Slovák zneužil v Čechách 14-ročné dievča“. V článku sa však možno dočítať, že išlo o chlapíka s menom Gejza Gožo, írečité to slovenské meno a incident sa odohral na párty plnej drog. Ilustračný obrázok tvorilo tmavé drevené sudcovské kladivko. Pravdepodobne však ten „Slovák“ bol od toho kladivka ešte o čosi tmavší.

Zábava