Nacisti, volebný lístok

Minulý týždeň mali čitatelia webu Týden.cz možnosť zahlasovať v nasledujúcej ankete: „Kdyby vstal z mrtvých Hitler a slíbil, že Evropu běženců zbaví, volili byste ho?“ Možnosti boli „ano“ alebo „ne“. Zaujímavá a priama otázka skúmajúca náladu a postoje obyvateľstva.

Výsledok bol však pre mnohých ľadovou sprchou. V čase, keď anketu zmazali, bol výsledok vyrovnaný. Každý druhý hlasujúci by tak Hitlera volil. Dlhý čas dokonca za „ano“ bolo až 60 % hlasujúcich.

Ide o legitímnu otázku typu čo keby. Hoci chápem, že niekoho šokovali výsledky, nechápem, ako si niekto môže dovoliť za takúto anketu osočovať redakciu. Napr.:

Volili by ste Hitlera? Reakcie na twitteri.

Vážnejšie však je, že aj zo strany novinárov zazneli hlasy odsudzujúce redakciu za položenie danej otázky, napr.:

  • Topky: Názov článku: „Český denník to prehnal s anketou na webe“
  • Stratégie: Úryvok z článku: „Človek musí obdivovať kreativitu, s akou sa do tvorby ankiet Kameraden z Tyden.cz pustili. Ankety sú všeobecne to najhlúpejšie, čo sa na spravodajských weboch objavuje, ale ich otázka jednoducho prekonala všetky medze predstavivosti.“
  • Denník N: Názov článku: „Blahoželám médiu Tyden.cz za neobmedzenú porciu obmedzenosti“

Ide o pokročilú úroveň cenzúry a totality. Už nie iba samotný názor je chybný, ale aj otázka, ktorá takýto názor môže odhaliť, sa nesmie objaviť. Trápne zo strany Týden.cz je, že sa totalitnému tlaku svojich kolegov zbabelo poddali a anketu stiahli.

Prečo by ale Česi Hitlera volili?

Je zaujímavé, že po 70 rokoch intenzívnej indoktrinácie téz hovoriacich o tom, ako by Hitler Čechov vyhladil, by ho polovica týchto ľudí volila.

Pravdepodobne však ide o impulzívne vyjadrenie odporu s neschopnosťou súčasných vládnych garnitúr riešiť imigrantskú krízu, ako reálnu túžbu po príchode Hitlera na českú politickú scénu.

Ľudia jednoducho cítia, že súčasní politici, hoci sa aj vyjadrujú proti imigrácii, sú totálne bezmocní, na skutok zbabelí a fakticky sa nič nemení. Populistické protiimigrantské frázy zaznejú, davy imigrantov sa však do Európy veselo ďalej valia.

A je jedno, či ide o nášho Fica, českého Zemana alebo aj maďarského Orbána s jeho neefektívnym plotom, ktorý sa síce ťažko preskakuje, ale ľahko podlieza.

A tak jediný vzor, ktorý sa českým čitateľom ponúka za posledné stovky rokov dejín, je zjavne nacizmus. O ňom vieme, že nemal problém niektoré etniká vyčleniť a ich práva reálne zredukovať.

Voči súčasným zbabelým, prehnitým a pokryteckým lídrom Európy tak začínajú byť pre niekoho nacisti hmatateľnou alternatívou. Paradoxne práve vďaka krokom politických elít predbiehajúcich sa v gestách ľudskosti.

Ako by ale v skutočnosti nacisti riešili súčasnú imigrantskú krízu?

Ide o veľmi hypotetickú otázku, pre ktorú neexistuje jednoduchá odpoveď. Je však dôležité o tejto otázke pojednať, keďže je aj vzhľadom na výsledky českej ankety stále viac aktuálna.

Treba si však uvedomiť, že ak by v súčasnosti existoval nacizmus, prešiel by rovnako ako ostatné režimy určitým humanizačným vývojom v dôsledku ekonomického progresu a bol by teda dosť odlišný od toho nacizmu, ako nám ho predkladajú dejiny.

Princíp zachovania rasy a národa

Nacistický štát, rovnako ako štát nacionalistický, sa usiluje o zachovanie svojho obsahu, to jest svojho národa. Ide o princíp, ktorý je v tejto filozofii nadradený nejakým všeobecným ľudským právam.

To znamená, že nacistický štát by rozhodne nedopustil, aby masová imigrácia mohla podkopať nieto identitu, ale samotnú rasovú podstatu národa.

Keďže by išlo o štát rasovo jednotný a ľudia by boli rasovo uvedomelí, znamená to, že akýkoľvek arabský či africký imigrant by bol veľmi ľahko odhalený a odovzdaný štátnym orgánom. Najjednoduchším riešením by bolo automatické zabíjanie ľudí, ktorí by cez hranice nacistického štátu nepovolene prešli. Obdobný prístup by od nacizmu očakávali zrejme aj mnohí ľudia.

Takúto politiku, ktorú majú stále niektoré dnešné štáty mimo Európy, však možno považovať za nepravdepodobnú a aj na pomery nacizmu v 21. storočí za zbytočne nehumánnu.

Princíp ochrany rasy a národa vyžaduje tiež, aby nemohlo dochádzať k tomu, že by daný národ mal doplácať na iné etniká alebo rasy. Štedrá sociálna politika voči rodinám by tak nielenže nezahŕňala inorasových príslušníkov, ale aj samotná azylová politika by nesmela byť príliš nákladná, ako je tomu dnes.

Ak by teda nacizmus budoval také koncentračné tábory, ako sa pre imigrantov budujú dnes, neboli by voči imigrantom zďaleka také štedré. Nacizmus by sa s veľkou pravdepodobnosťou snažil z týchto koncentračných táborov vytvárať sebestačné hospodárske jednotky, kde by ubytovaní museli povinne pracovať, aby na imigrantov obyvateľstvo doplácalo v čo najmenšej miere.

Takýto prístup by veľmi efektívne vyselektoval imigrantov, ktorí utekajú pred hrozbou smrti v ich domovskej krajine a špekulantov akéhokoľvek druhu s akýmikoľvek postrannými úmyslami. A to možno aj bez jediného výstrelu či usmrtenia.

Je pravdepodobné, že nacistický štát by nemusel problém súčasnej imigrácie vôbec riešiť, lebo arabskí či africkí imigranti by boli dostatočne múdri, aby sa takémuto štátu oblúkom vyhli.

Tí, čo by ale hranice takéhoto štátu predsa len prekročili, by boli zrejme internovaní v pracovných táboroch. Pričom by si mohli vybrať, či tam budú žiť a pracovať, alebo si nadrobia na prepravné náklady späť do svojej pôvodnej krajiny.

Nová otázka

Skúsil som načrtnúť hypotetickú odpoveď na otázku, ako by riešili nacisti dnešnú imigrantskú krízu v Európe, keby boli dnes pri moci.

Pravdepodobné je, že takáto kríza by v prvom rade vôbec nevznikla. Ani žiadny multikulturalizmus by nezlyhal, lebo by žiadny ani neexistoval.

Zároveň som chcel ale napraviť predstavu, ktorú ľudia majú, a vo svojom zúfalstve by od akéhosi nového nacizmu mohli očakávať.

Súčasné postoje verejnosti voči imigrantom sú tak často oveľa krutejšie, ako by zrejme predviedli nacisti, keby mali dnes moc.

Medzi vládami a ľuďmi tak vzniká veľmi extrémna priepasť, ktorú bude potrebné zmierniť, lebo v Európe nebude oáza pokoja, ale občianska vojna.

Otázkou už len zostáva, koľko ľudí v Európe by zahlasovalo za hypotetické nacistické riešenie načrtnuté vyššie.

Zábava