POSOL VLASTI : Pred ohnivým drakomUž je to nejaký ten týždeň, čo vyšiel zaujímavý projekt z dielne POSOL VLASTI nesúci názov Pred ohnivým drakom. Ľudia počúvajúci pronárodnú hudbu majú možnosť vypočuť si čosi nezvyčajné.

Hudobne ide o syntézu viacerých rockových štýlov skombinovanú s pasážami textov slovenských básnikov či s námetmi slovenských ľudových piesní. Iba zlomok textov je vlastných autorských.

Tento projekt hodnotím vysoko pozitívne, lebo je takmer vždy pomerne náročné modernými výrazovými prostriedkami ukázať umelecké dedičstvo svojho národa.

Ako každý jazyk, aj slovenčina sa vyvíja v čase a štylizácia, aká sa používala v minulosti, nemusí pre mnohých ľudí dneška pôsobiť prirodzene. A to nehovoríme o archaických výrazoch, ktorými sa staré slovenské vety len tak hemžia, ako junáci, mati, šuhaj, brázda, surmovať, pestúvať, vzteky, lež a mnoho iných, ktoré pre dnešné generácie môžu pôsobiť rušivo. Preto musím oceniť, ako sa tejto výzvy chopil POSOL VLASTI.

Nahrávka pozostávajúca z dvanástich skladieb je vyvážená a spracovaná na profesionálnej úrovni čo do kvality zvuku.

CD sa zháňa pomerne ťažko, no niekoľko kusov je ešte stále dostupných. Kúpiť si ho môžete napr. v internetovom obchode Whitewolf.

Ukážka z youtube (zvuk v zhoršenej kvalite)

Zábava