svastika, Radžastán, India

Máloktorý symbol vzbudzuje toľko kontroverzie či emócií ako svastika. V súčasnosti býva bežne radený medzi symboly nenávisti (hate symbol), propagujúci hnutia vedúce k potláčaniu ľudských práv a základných slobôd. Stupňujú sa snahy o celoplošné zakázanie svastiky v celej Európskej únii; viackrát sa v tomto smere vyjadrili predstavitelia Nemeckej spolkovej republiky. Sú však takéto snahy primerané? V tomto článku si priblížime širší kontext používania svastiky, aby sme porozumeli súvislostiam.

Čo je to svastika?

Z geometrického hľadiska je svastika rovnostranný kríž s ramenami zahnutými v pravých uhloch v rovnakom smere rotácie. Niektoré iné názvy svastiky a jej obdôb sú: tetraskelion, slnečné koleso, slnečný kríž, ohnivý kríž, kríž hromu, hákový kríž, fylfot (výraz pochádzajúci zo starej angličtiny znamenajúci „štvornohý“), horalský kríž, čierny pavúk...

Svastika, ktorá je zahnutá viac ako raz, sa nazýva meander. Svastikale je obdoba svastiky, ktorá má medzi ramenami, alebo pri ich konci, bodky. Triskelion predstavuje trojramennú „svastiku“; tento symbol tiež niekedy býva označovaný ako svastika. Triskelion je symbolom Sicílie (ktorej trojuholníkový tvar jej priniesol označenie ako „krajina troch mysov“), tiež Bretónska a ostrova Man.

Kde všade sa používala svastika, čo symbolizovala?

Jedny z prvých vyobrazení svastiky pochádzajú z predárijskej harapskej kultúry v Indii (4. tisícročie pnl.) na známych pečatidlách, ale tento symbol nájdeme aj v neolitickej Európe.

Pomenovanie svastika sa prvýkrát používa v starých indických eposoch, písaných už Indoeurópanmi, Ramajana a Mahabharata. Svastika znamená doslova „byť šťastný“ (z jazyka sanskrit: su – šťastie, dobro; asti – byť). Konce kríža smerujúce v rovnakom smere znamenajú dynamizáciu, pohyb, premenlivosť, plynutie.

V starej Perzii v zoroastrickej tradícii svastika reprezentovala slnko, oheň, nekonečno a kolobeh večnosti. V indickom džinizme ramená svastiky symbolizujú štyri sféry bytia: svet bohov, svet ľudí, svet zvierat a podsvetie. V Európe svastika znamenala aj plynutie štyroch ročných období. svastika, kroj, Bielorusko

V slovanskej mytológii sa svastika spája s ohňom, životom, slnkom a rovnováhou vesmíru. Svastika je teda symbolom, ktorý používali aj naši slovanskí predkovia a môžeme si na ňu činiť priamy kultúrny nárok. Zachovala sa v ľudovej kultúre aj znakoch šľachtických rodov.

Hojne ju používali aj Germáni – Alamani, Bavori, Frankovia a iné kmene. Svastika bola niekedy aj súčasťou mystického symbolu tzv. čierneho slnka, ktoré je znázornené aj na mozaike v hrade Wewelsburg.

V ranom kresťanskom a byzantskom umení bola svastika často nazývaná gamový kríž (crux gammata), pretože pripomínala štyri veľké grécke písmená gama rôzne otočené a vychádzajúce zo spoločného stredu. Približne od 8. stor. nl. svastika nadobudla aj význam 10 000, veľkého čísla alebo nekonečna.

Objavenie spoločného pôvodu indoeurópskych jazykov na konci 18. storočia prispelo k hľadaniu praindoeurópskych symbolov, pričom svastika sa ukázala ako silný kandidát. Heinrich Schliemann v ruinách Tróje objavil keramiku so znázornením svastík, podobné predmety sa našli aj v pamiatkach z čias starej Perzie, svastiku hojne používali aj Chetiti, neskôr Gréci či Rimania. Schliemann usúdil, že svastika je dávnym indoeurópskym znakom.

Nástup nacionalizmu v druhej polovici 19. storočia spôsobil časté obracanie sa k svastike ako prastarému árijskému symbolu. Nárastu popularity svastiky sa prispôsobili aj rôzne firmy a spoločnosti v 19. a prvej polovici 20. storočia. svastika, znamenie šťastia, prianie šťastia

Mnohé inštitúcie ju prebrali do svojej symboliky, napr.:

 • Eimskip (islandská spoločnosť vyrábajúca parníky),
 • Britská národná komisia pre vojnové úspory (počas prvej svetovej vojny),
 • Metropolitné múzeum v New Yorku (otvorené v roku 1872, na priečelí má vzory svastík),
 • poľská vydavateľská spoločnosť IGNIS,
 • v kartografii sa svastika používala na označovanie elektrární,
 • v Amerike sa svastikou označovali štátne cesty.
 • v roku 1925 spoločnosť Coca Cola vydala malé prívesky v tvare svastiky,
 • v Kanade v štáte Ontario je mesto Swastika, ktoré bolo pomenované podľa šťastia, keď boli v blízkosti objavené ložiská zlata (mesto si odmietlo zmeniť meno počas druhej svetovej vojny),
 • svastika sa bežne používala ako prianie dobrého šťastia; na Západe reprezentovala aj 4 L: luck, love, light, life (šťastie, láska, svetlo, život) a často sa objavovala na pohľadniciach.
svastika, Veľká Británia, prvá svetová vojna

Medzi desiatkami hnutí, organizácií, štátov a spoločností si ako svastiku ako svoj symbol adoptovala aj Nemecká národnosocialistická robotnícka strana. Adolf Hitler sa o symbole hnutia, ktorý nazýval hákový kríž, vyjadril takto: „V hákovom kríži vidíme úlohu boja za víťazstvo árijského človeka a súčasne s tým tiež myšlienku víťazstva tvorivej práce.“

Používanie svastiky Hitlerovými národnými socialistami činí menej ako 1 % času používania symbolu, zatiaľ čo zvyšných 99 % nemá s národným socializmom nič spoločné. svastika, Ahmadabád, India, burza

O nacistickej svastike sa často tvrdí, že v skutočnosti symbolizovala nešťastie, pretože bola otočená opačne. Napríklad Daniel Milo vo svojej publikácii Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike svastiku radí medzi runy a uvádza k nej (všimnite si aj zúžené ponímanie historického významu svastiky):

  „Hákový kríž,alebo svastika bol pohanský germánsky znak Donnera (Thora),boha hromu. Veľmi podobný symbol bežne nachádzame v hinduistickej kultúre,kde však ramená smerujú vľavo. Hinduistická legenda uvádza, že reverzná svastika prináša svojmu strojcovi nešťastie.“

V skutočnosti sa však v histórii používali obe formy svastiky a sú takmer zameniteľné. Aj mnohé indické chrámy majú na priečelí pravotočivú svastiku, takisto v Grécku, Perzii či Škandinávii sa vyskytujú ako ľavotočivé, tak aj pravotočivé obdoby svastiky.

Pravotočivá indická svastika sa dá nájsť napr. aj tu.

Internetová encyklopédia Wikipedia uvádza, že tvrdenia, že rôzne formy svastiky majú význam nešťastia či zla, sú neopodstatnené. svastika, 250, ruble, Rusko

Mimoeurópske používanie svastiky

Svastiku však nepoužívali len indoeurópske alebo iné biele národy. V stredoveku ju bolo možné nájsť už v takmer každom kúte sveta.

Ďalej na východ do Ázie svastika prenikla najmä prostredníctvom budhizmu a ihneď sa stala veľmi populárnym symbolom. Neskôr si ju osvojili aj mnohé šľachtické rody ako súčasť heraldiky.

Svastika sa vyskytuje tiež v čínskych astronomických knihách z piateho storočia pnl., kde slúži ako znázornenie kométy. V starej Číne napĺňala tiež predstavu orientácie podľa štyroch svetových strán. svastika, reštaurácia Hitlerov kríž, India

V budhizme svastika predstavuje dharmu, prirodzený poriadok vesmíru, pokoj, jednotu človeka a prírody. Ľavotočivá forma predstavuje lásku a milosrdenstvo, pravotočivá zase silu a inteligenciu.

V staršom hinduizme dve formy svastiky predstavujú dve podoby stvoriteľa a vývoj vesmíru, tiež stabilitu a istotu. Svastika je často zobrazovaná s bodkou v strede každého kvadrantu. (Budhizmus a hinduizmus sú čo do pôvodu náboženstvá založené Indoeurópanmi.)

V Tibete sa svastika používa ako znak spirituálnej tradície bön, ktorá siaha zrejme až do čias šamanizmu, no bola silne ovplyvnená budhizmom. Mýtický svet podľa tejto viery obsahuje aj miesto s názvom „Hora deviatich svastík“.

V roku 1922 bola v Číne založená filantropická organizácia pod názvom „Spoločnosť červenej svastiky“, ktorá si dala podobné priority a ciele ako európsky Červený kríž. Spoločnosť existuje dodnes a ako svoju symboliku používa ľavotočivú svastiku. svastika, Čína, Taiwan, Spoločnosť červenej svastiky

V roku 2005 predstavitelia Tadžikistanu vyzvali na širšie používanie svastiky ako árijského symbolu v krajine a celý rok zasvätili poznávaniu árijskej kultúry a jej prispeniu k svetovej civilizácii, čím si chceli pripomenúť históriu a zvýšiť národné povedomie.

Obdoby svastiky sa nachádzajú aj v Strednej a Severnej Amerike. Taktiež v Afrike nájdeme svastiku ako symbol slnka, najmä v severnej časti kontinentu. svastika, Nepál, Zjednotený ľudový front, komunizmus

Záver – má zmysel zakazovať svastiku?

Na škále použitia svastiky vidíme, že prakticky každý obyvateľ Európy, vrátane veľkej časti cudzincov, si môže na nejakom základe odvodiť pre seba historicko-kultúrny význam svastiky. Stavať historický symbol, súčasť svetového kultúrneho dedičstva, mimo zákona, by bolo z tohto hľadiska veľmi ťažko predstaviteľné.

Napríklad, do akej hĺbky by malo siahať zakázanie svastiky? Majú sa z európskych múzeí vybrať desiatky šperkov, keramických nádob či zbraní, ktoré sú dekorované svastikami? Má sa podlaha katedrály v Amiens (pamiatka pod ochranou UNESCO) vybieliť a premaľovať nanovo, len preto, lebo je pokrytá vzormi svastík? Majú sa vyznávači budhizmu či hinduizmu v Európe zriecť svojich posvätných symbolov?

Ak chce Európska únia skutočne predísť šíreniu násilia, má na to omnoho lepšie prostriedky s priamejšími účinkami, napr. revidovať svoju multikulturalistickú politiku. A pokiaľ sa bojí nárastu neonacizmu, mala by mu čeliť skôr otvorenou diskusiou, pretože zakazovanie rôznych prejavov hrozí ešte väčšou radikalizáciou.

Zdroje:

 • Biedermann, H.: Lexikón symbolov. Bratislava: Obzor, 1992. ISBN 80-215-0217-7
 • ManWoman: Swastika. Žďár nad Sázavou: Sowulo Press, 2008. ISBN 978-80-903957-3-2
 • The New Encyclopedia Britannica. Chicago: Encyclopedia Britannica Inc., 1992. ISBN 0-85229-553-7
 • www.christmas-day.org
 • www.symbols.com
 • www.wikipedia.org
 • www.rbi.webd.pl/swarga
 • www.twrss.org
 • www.smith.edu/kahninstitute/hadden/swastika.html
 • www.swastika-info.com
 • http://peter-diem.at/Buchtexte/hakenkreuz.htm
(Informácie z internetových zdrojov sú zo dňa 11.5.2007.)

Zábava