V decembri v roku 1895 sa začalo so spracovaním ropy v akciovej spoločnosti pri Mlynských nivách, ktorá dostala názov podľa boha z gréckej mytológie Apolóna. Ročne sa tu spracovávalo 5 000 až 6 000 vagónov ropy. Apollo vlastnila na svoju dobu moderné svetové technológie a produkovala najmä benzíny, petrolej, palivo pre dieselové motory, oleje na mazanie strojov, parafín, asfalt, konzistentné tuky a aj umelý ľad. Spoločnosť s medzinárodnou účasťou vlastnila v roku 1925 akciový kapitál 12 miliónov Kč.

16. júna 1944 americké letectvo zbombardovalo rafinériu Apollo, pričom zničilo 80 % tejto fabriky. Pri bombardovaní zahynulo vyše 200 zamestnancov.

Výroba sa čiastočne obnovila v máji 1945, roku 1946 bola rafinéria znárodnená a začlenená do národného podniku Slovenské rafinérie minerálnych olejov, premenovaného r. 1949 na národný podnik Slovnaft a v roku 1963 definitívne skončila svoju činnosť.

Spracované podľa: Bratislavské noviny 12/2005, str. 21

Zábava