Slovenskí vojaci! Slovenskí dôstojníci! Volá k Vám bitá slovenská vlasť. Červení žido-boľševici-teroristi a ich českí mopslíci na čele s ich Benešom deň čo deň zaplavujú naše drahé Slovensko. Obťažujú nám naše dievčatá, ba dokonca neboja sa aj naše matky a ženy. Chceli by zo Slovenska utvoriť oázu, ktorú by vykoristili finančne, morálne i ľudsky. Chceli by zo Slovenska utvoriť to, čo bolo niekedy pred rokom 38. Chceli by mať z neho zásobovaciu komoru.

Vojaci, pozor! Vracajú sa časy, kedy Slovák bol Čechovi „blbým“. Bratia! Kde sú slovenskí dôstojníci, kde sú veliaci generáli? Smutný pomer 99 Čechov a iba 5 slovenských generálov. Kde je slávna slovenská armáda? Kde sú barikádnici a kde sú zaslúžili Slováci? Dobre bolo nečinne sedieť a nalepiť si hviezdy. Našich degradujú. Prečo? Preto, že neboli vlajkári, že nebolo ich medzi SS-Manmi, preto, že bránili fliačok Slovenska. Bratia, tu máte odplatu. Tu máte za Vašu snahu pomôcť im, Čechom, spod toho koncentráku. Tu je Vaša odplata.

Vojaci! Nedovoľte, aby Vám, slovenským synom, velil Čech alebo Žid. Netrpte, aby nám odsudzovali nevinných ľudí zatiaľ čo každý Čech má účasť na ich smutne preslávených barikádach, i keď pomáhal všemožne Nemcom.

Vojaci, velitelia, prichádza čas, kedy budú súdiť Vášho veliteľa Dr. Tisu. Toho, ktorý Vás zachránil pred vykrvácaním na frontoch a v továrňach najstrašnejšieho nemeckého panstva. Dokážme všetci, že Dr. Tiso musí nám ostať. Lebo s ním padá i možnosť záchrany. Dr. Tisu budú súdiť Židia, iba Židia. Vojaci, máte zbraň v rukách. Buďte opatrní! Čakajte na pokyny. Nech žije Slovenská republika! Nech žije jej prezident a Váš veliteľ Dr. Jozef Tiso.

Veliteľstvo slovenských rodobrancov

Zábava