História

Film Žiarovková konšpirácia ukazuje, ako funguje plánované zastarávanie v praxi.

Obete komunistického diktátora Pol PotaPred štyridsiatimi rokmi sa v Kambodži uchopil moci komunistický masový vrah Pol Pot a jeho organizácia Červení Kméri. Málokedy sa však dnes hovorí o tom, že ideologické základy pre jeho vražedný spoločenský experiment boli sformované v ľavicových kruhoch v Európe, kde Pol Pot a jeho najbližší ľudia študovali. Medzi jeho niekdajších podporovateľov patrili aj viacerí dodnes činní ľavicoví politici a intelektuáli.

Ilustračný obrázok partizánovV reakcii na článok o Jozefovi Trojanovi, ktorý sme publikovali 5. decembra minulého roku, sa nám ozvalo niekoľko ľudí. Patrí medzi nich aj dcéra jedného z vtedajších dejateľov, ktorá nám zaslala svoje rodinné svedectvo o Jozefovi Trojanovi a celkových povojnových pomeroch na Slovensku. S jej láskavým dovolením toto svedectvo po nevyhnutných editorských zásahoch uverejňujeme ako drobný príspevok k spoznávaniu minulosti. Zároveň upozorňujeme, že sa nutne nestotožňujeme s jeho obsahom. (Redakcia)

Martin Lacko

V súvislosti so 70. výročím SNP a dokumentom odvysielaným pri tejto príležitosti (Povstanie. Slovensko 1939 – 1945; priložený na konci článku) bolo počuť mnoho kriku. Scenár daného dokumentu sa totiž pripravoval podľa knihy historika Ústavu pamäti národa (ÚPN) Martina Lacka, voči ktorému sa už aj v minulosti viedli útoky zo strany novinárov.

Pózujúci „partizáni“Nekritické tirády na tzv. SNP, partizánov či odbojárov nemajú v masmédiách v predvečer tzv. SNP konca kraja. Spravodajské poňatie tohto „výročia“ je dnes takmer neodlíšiteľné od adorovania povstania predchádzajúcim režimom vlády komunistickej strany. Aj preto je potrebné, aspoň v rámci možností, doplniť do mozaiky oficiálnemu výkladu nepohodlné fakty o povstaní, povstalcoch a partizánoch.

Poprava kráľa vo Veľkej francúzskej revolúciiŠtrnásty júl roku 1789, kedy rozzúrení Parížania dobyli takmer prázdnu Bastilu, sa stal symbolickým dátum pre tzv. Veľkú francúzsku revolúciu. Udalosť dodnes uctievanú ako veľký dejinný skok od tmárskeho kráľovstva k osvietenej republike. Moderná republika, európsky sekularizmus či ľudské práva – to všetko vtedy vyskočilo na pódium európskych dejín. Je však po 225 rokoch čo oslavovať?

Nový Most – Most SNPV marci tohto roku mestskí poslanci Bratislavy schválili, že Nový most sa 28. 8. 2012 vráti k svojmu pôvodnému názvu Most SNP. Tento most bol stavaný v rokoch 1967 až 1972. 26. augusta 1972 bol daný do užívania. V roku 2001 bol vyhlásený za stavbu storočia v kategórii mostné stavby. Most SNP slúžil ako predloha pre zavesený most Vanšu tilts v lotyšskom hlavnom meste Riga na rieke Daugava.

V roku 1892 sa miestnym farárom v Troch Sliačoch stal mladý, 28-ročný černovský rodák – Andrej Hlinka. Tento všestranný kňaz sa snažil zlepšiť sociálnu a spoločenskú situáciu v obci rôznymi spôsobmi. Veľkú životnú skúšku musel zložiť 2. novembra 1894, keď približne tretinu domov zničil rozsiahly požiar. Po tomto nešťastí sa mladý farár rozhodol zobrať osud dediny do vlastných rúk a začal konať.

Slovenskí vojaci! Slovenskí dôstojníci! Volá k Vám bitá slovenská vlasť. Červení žido-boľševici-teroristi a ich českí mopslíci na čele s ich Benešom deň čo deň zaplavujú naše drahé Slovensko. Obťažujú nám naše dievčatá, ba dokonca neboja sa aj naše matky a ženy. Chceli by zo Slovenska utvoriť oázu, ktorú by vykoristili finančne, morálne i ľudsky. Chceli by zo Slovenska utvoriť to, čo bolo niekedy pred rokom 38. Chceli by mať z neho zásobovaciu komoru.

"Bomby na mestá... a dediny?
Kto sú oni, aby súdili iných?
Služobníci Boží?
Jedno malé dievčatko s vláskami sťa hodváb,
bolo zabité bez milosti,
ten anjelik bez krídel..."

(Pesma posvecena Milici Rakic)

Lothrop Stoddard, eugenika, eugenicsPrinášame vám preklad zaujímavého úryvku z knihy amerického právnika, eugenika a novinára Lothropa Stoddarda Into the Darkness (kniha predstavuje Stoddardove dojmy z cesty po nacistickom Nemecku a Európe v čase vojny) z roku 1940. Tento článok nemá za cieľ propagovať nacizmus (aj sám Stoddard Hitlera v mnohom kritizoval), ale len priblížiť čitateľovi, ako vyzeralo vykonávanie jedného z eugenických opatrení v praxi. Sterilizácie sú jednou z foriem tzv. negatívnej eugeniky, kedy sú znižované počty nositeľov negatívnych neželaných vlastností. Medzinadpisy a zvýraznenia hrubým písmom boli doplnené redakciou. (Priezor.com)


Nič nie je na nacistickom Nemecku tak špecifické ako jeho myšlienky o rase. Tento koncept rasového ponímania je základom celej národnosocialistickej filozofie života a do hĺbky ovplyvňuje jeho postupy a agendu. Nemôžeme poriadne ohodnotiť Tretiu ríšu, ak nepochopíme túto základnú mentalitu. Toto porozumenie, žiaľ, nie je také jednoduché, pretože celá táto téma bola rozmazaná emóciami a propagandou.

Počiatky územnej správy na Slovensku siahajú ešte do čias Veľkoslovenskej ríše, nazývanej zemepisne Veľká Morava v období rokov 833 až 907. Tento systém sa postupne stal najvýznamnejším pevne organizovaným štátnym útvarom v stredoeurópskom priestore. Zahŕňal však územie nielen súčasného Slovenska, ale aj Čiech, Panónie, častí Poľska, Nemecka (Srbská Lužica) a Rakúska. Opieral sa o systém hradísk, na čele ktorých stáli Vladykovia alebo Župani. Najvýznamnejšie hradiská a teda centrá správy sa na terajšom území SR nachádzali v Nitre, Devíne, Bratislave, Ducovom, Pobedime, Bíni a Zemplíne.

Hispaniola, mapa, HaitiAni najnedbalejší pozorovateľ nemôže poprieť, že rasová otázka je najdôležitejším vnútorným problémom Ameriky. Bude doktrína rasovej rovnosti a celoštátny program občianskych práv, uvalený vo federálnom zákone na ľudí tejto krajiny vhodným riešením tohto problému? Zmiznú rasové povedomie a „predsudky“ na základe farby v miestach, kde už prebehlo rasové miešanie? Pre odpovede na tieto mimoriadne závažné otázky poďme preskúmať históriu Haiti.

svastika, Radžastán, India

Máloktorý symbol vzbudzuje toľko kontroverzie či emócií ako svastika. V súčasnosti býva bežne radený medzi symboly nenávisti (hate symbol), propagujúci hnutia vedúce k potláčaniu ľudských práv a základných slobôd. Stupňujú sa snahy o celoplošné zakázanie svastiky v celej Európskej únii; viackrát sa v tomto smere vyjadrili predstavitelia Nemeckej spolkovej republiky. Sú však takéto snahy primerané? V tomto článku si priblížime širší kontext používania svastiky, aby sme porozumeli súvislostiam.

V druhej polovici tridsiatych rokov boli stovky černochov žijúcich na juhu USA vyspovedaných novinármi. Všetci z nich boli poslednými pamätníkmi otroctva, v tom čase už vyše 80 rokov starí. Istý George P. Rawick tieto svedectvá zozbieral do 19-zväzkovej zbierky s názvom The American Slave: A Composite Autobiography („Americkí otroci: súhrnná autobiografia“), ktorá bola publikovaná vydavateľstvom Greenwood Press.

Násilie v Keni (ilustračný obrázok)Od 12. storočia tvorilo územie Kosova centrum vznikajúceho srbského štátu a v období stredoveku už bolo centrom srbského kráľovstva. Od roku 1346 sa vtedajšie kosovské stredisko Peč stalo sídlom patriarchu pravoslávnej cirkvi. Osud Kosova a vlastne celého Srbska, Balkánu a Európy ovplyvnila bitka na Kosovom poli, ktorá sa odohrala 15. júna 1389 (podľa srbského pravoslávneho kalendára).

prva slovenska republika druha svetova vojna narodny socializmusPrinášame vám dobový pohľad na geopolitické pozadie druhej svetovej vojny. Ide o článok z časopisu „Náš boj“, ktorý bol pronemeckým dvojtýždenníkom vychádzajúcim od septembra 1942 do marca 1945. Vydával ho popredný predstaviteľ Hlinkovej gardy Otomar Kubala. Text je ponechaný v dobovej gramatike a štylistike. Pre lepšiu prehľadnosť bolo čiastočne prepracované rozdelenie článku do odsekov a hlavné myšlienky boli zvýraznené hrubým písmom. (Priezor.com)

džingischán tamerlán timur lenkDžingischán, pôvodným menom Temüdžin (žil okolo rokov 1162 – 1227), bol jedným z najvýznamnejších a najlepších vojvodcov v histórii Ázie a jej národov. Dodnes ho v Mongolsku (kde ho nazývajú „otec národa“), Číne a iných štátoch považujú za národného hrdinu, ktorý založil, organizoval a úspešne riadil obrovskú Mongolskú ríšu (svojho času najväčšiu na svete), siahajúcu od Kaspického mora po Kóreu. Washington Post ho označil za „muža tisícročia“. Čo je však zaujímavým a málo známym faktom, tento zakladateľ (v Mongolsku sa objavuje aj na bankovke najvyššej hodnoty, 20 000 tögrög), zrejme nebol čisto ázijského pôvodu. Relevantné záznamy z čias jeho života napovedajú, že vykazoval aj črty charakteristické a výlučné bielej rase.

Dňa 2. 11. 1938 na základe viedenského arbitrážneho rozsudku Nemecka a Talianska muselo odstúpiť Slovensko ako súčasť ČSR Maďarsku 10 309 km2 územia s 854 277 obyvateľmi (podľa sčítania z r. 1930, v r. 1938 na tomto území už žilo okolo 930 000 obyvateľov), v dôsledku okupácie tam zostalo 300 000 slovenského a českého obyvateľstva (v 1. ČSR neexistovala slovenská národnosť, iba československá). Z týchto obyvateľov bolo ešte do decembra 1938 násilne, alebo pod tlakom vyhnaných 50 000 ľudí.

„Antisemitizmus = zločinná ideológia hlásajúca nenávisť k Židom. Má väčšinou iracionálny charakter nenávisti priemerných a deklasovaných proti komunite, ktorá sa odlišuje od ostatnej spoločnosti a na ktorú (sa často pragmaticky) zvaľuje zodpovednosť za problémy, ktorými spoločnosť trpí...“

Takýto je dnešný náhľad na tých, ktorí si dovolia povedať, že aj Židia páchajú zlo.

V 16. storočí bolo Japonsko v porovnaní s Európou technologicky relatívne zaostalé. Dlhé roky v krajine vládla feudálna anarchia a občianske vojny, vysoké dane zapríčiňovali vzbury roľníkov, banditi a piráti sužovali krajinu, lebo neexistovala silná ústredná vláda, ktorá by ich bola schopná potlačiť. Uprostred tohto všeobecného chaosu do Japonska pricestovali prví Európania.

Víťazi olympijského skoku do diaľky na hrách v Berlíne v roku 1936. Vľavo Japonec Naoto Tajima (bronz); v strede víťaz, čierny Američan Jesse Owens; vpravo Nemec Lutz Long, ktorý získal striebro.

Skoro každý pozná príbeh o tom, ako nemecký ríšsky kancelár Adolf Hitler na olympiáde v Berlíne v roku 1936 „odmietol zablahoželať“ čiernemu americkému športovcovi Jamesovi „Jessemu“ Owensovi, ktorý získal v priebehu hier 4 zlaté medaily. Tento výmysel bol dementovaný aj samotným Owensom a dnes sa už ním oháňajú len tí najväčší postfaktualisti, napr. organizácia podporujúca ľudské práva AETNA.

Oficiálna interpretácia „Slovenského národného povstania“ ho považuje za dobrú vec a svetlú stránku našich dejín. Ide vraj o hrdinský odboj slovenského národa proti fašizmu a zlému režimu. Je však všetko také jasné? Je povstanie skutočne tým, za čo ho vydáva oficiálna história? Máme byť na čo hrdí? Pre odpovede na tieto otázky je potrebné opustiť jednostranný výklad a viac pochopiť súvislosti, ktoré obklopujú povstanie.

Takmer 90 rokov po vyvraždení rodiny posledného cára si Rusko doložilo ďalší diel skladačky tejto tragédie. Ruskí vyšetrovatelia nedávno predbežne oznámili, že sa im podarilo identifikovať pozostatky posledných dvoch detí posledného ruského cára, Alexeja a Márie. Všetci boli vyvraždení boľševikmi v roku 1918.

Anšlus – (nem.), pričlenenie, zabratie cudzieho štátneho územia (Slovník cudzích slov). Z histórie vieme, že 12. marca 1938 došlo k „anšlusu“ Rakúska vtedajším Nemeckom. Na pohľad hrozivá definícia tohto mocensko-politického skutku či rozhodnutia, bola ale v reálnom živote úplne opačná. Vieme teda o anšluse skutočne všetko, či ostávajú ešte i dnes v tomto ohľade biele miesta v histórii?

Komplexný prierez históriou Slovenského štátu z rokov 1939 až 1945 – prvej Slovenskej republiky.

Charakteristiky osobností • Vojnové konflikty • Ústava • Hospodárstvo • Kultúra • Riešenie židovskej otázky v súvislostiach • O SNP z oboch strán barikád • Súdy a tresty.

V decembri v roku 1895 sa začalo so spracovaním ropy v akciovej spoločnosti pri Mlynských nivách, ktorá dostala názov podľa boha z gréckej mytológie Apolóna. Ročne sa tu spracovávalo 5 000 až 6 000 vagónov ropy. Apollo vlastnila na svoju dobu moderné svetové technológie a produkovala najmä benzíny, petrolej, palivo pre dieselové motory, oleje na mazanie strojov, parafín, asfalt, konzistentné tuky a aj umelý ľad. Spoločnosť s medzinárodnou účasťou vlastnila v roku 1925 akciový kapitál 12 miliónov Kč.

Zábava