FEMEN v katedrálePrebiehajúce spoločenské zmeny vo svete okolo nás možno pociťovať takmer v každom ohľade. Sviatky Božieho narodenia, žiaľ, nie sú výnimkou. Už po minulé roky sme krútiac hlavami čítali v správach, že v Bruseli z dôvodu nepohoršovania moslimov nepostavili na námestí vianočný stromček, alebo, že v tom či onom americkom meste neradno používať slovo „Vianoce“, lebo sa to môže dotknúť od židov cez budhistov až po sekulárnych humanistov (ani ja neviem, čo to znamená). Zdá sa však, že tento rok začalo konečne „prituhovať“.

Moslimskí občania (alebo budúci občania) Dánska, tolerantnej a pokrokovej severskej krajiny, sa rozhodli obohatiť miestne oslavy vianočných sviatkov a zorganizovali moslimskú demonštráciu priamo na Štedrý večer. Asi stočlenná procesia s islamskými vlajkami, vzorne zahalenými ženami v čiernom a mnohými deťmi sa rozhodla výkrikmi „Alláh akbar“ upozorniť na to, komu bude dánska krajina čoskoro patriť.

V Kolíne nad Rýnom bola zase pontifikálna svätá omša v katedrále 25. decembra prerušená incidentom, keď členka radikálne feministického hnutia FEMEN vyskočila na oltár a s odhaleným poprsím ukázala tisícom prítomných nápis „I am God“ (Ja som Boh). Podľa vyhlásenia tejto organizácie bolo cieľom akcie dosiahnuť, aby Cirkev zosúladila svoje učenie s „moderným svetom a ľudskými právami“.

Tento čin obsahovo nadväzuje na nedávny útok inej aktivistky hnutia na chrám sv. Márie Magdalény v Paríži, počas ktorého sa dotyčná žena vymočila pred oltár a rozhádzala okolo seba kusy teľacieho mäsa ako symbol potrateného plodu. Vyhlásenie FEMEN k tejto akcii:

Vianoce sú zrušené! Od Vatikánu po Paríž. Medzinárodná štafeta Femen proti antipotratovej kampani vedenej katolíckou lobby pokračuje. Svätá matka Eloise potratila embryo Ježiša na oltári v Madeleine.

Hnutie FEMEN sa dostalo do všeobecného povedomia najmä spílením kríža na námestí v Kyjeve Innou Schevchenkovou, za čo „dostala“ francúzsky azyl a bola hlavnou inšpiráciou pre zobrazenie Marianny, symbolu francúzskej revolúcie, na novej francúzskej známke, ktorú slávnostne odkryl spriaznený prezident Hollande, vášnivý to milovník sodomitských zväzkov.

„Aktivistky“ FEMEN majú celkovo veľmi blízko k francúzskej revolúcii a jej ideovým východiskám (nenávisť k Cirkvi, pochybný koncept neustále metastázujúcich „ľudských práv“, odmietanie rodiny, prirodzenej autority a pod.). Udalosť z Kolína má taktiež svoj predobraz v udalostiach z konca 18. storočia, keď bola prostitútka umiestnená na oltár parížskej katedrály Notre Dame a vyhlásená za bohyňu rozumu a slobody (dnes sa poctivo utajuje, že osvietení revolucionári zavádzali štátne náboženstvá ako kult rozumu či kult Najvyššej bytosti).

Asi málokoho prekvapí, že „aktivizmus“ FEMEN nie je plodom idealizmu, ale veľmi výnosný podnik, pri ktorom si mladé ženy, väčšinou prostitútky, ľahko privyrobia, ak sa niekde popredvádzajú „hore bez“ a s „duchaplným“ nápisom na tele.

Medzi hlavných sponzorov patrí americký podnikateľ Jed Sunden, zakladateľ ukrajinských masmédií KP Média a bývalý vlastník novín Kyiv Post (od decembra 2011 už údajne hnutie nefinancuje), George Soros a jeho filantropická sieť organizácií, nemecká podnikateľka Beate Schober a nemecký hudobník „DJ Hell“. Jednorázovo prispeli napríklad aj firmy predávajúce spodnú bielizeň, ktoré využili akcie FEMENu na reklamu svojich produktov.

Jeden z dokumentárnych filmov o FEMEN odhalil, že nie iba s tým idealizmom, ale dokonca ani s tým feminizmom to nie je nič vážne. Celé hnutie je vedené mužom (!), Viktorom Sviatskim, ktorý patriarchálne vyberá, ktoré dievčatá budú demonštrovať, za čo, kde a kedy. O svojich „aktivistkách“ sa vyjadruje nasledovne:

Tieto dievčiny sú slabé. Nemajú silný charakter, dokonca nemajú ani túžbu byť silné. Naopak, preukazujú submisívnosť, bezcharakternosť, nedochvíľnosť a veľa ďalších faktorov, pre ktoré nemôžu byť politickými aktivistkami.

Je pozoruhodné, ako naše masmédiá informujú o FEMEN. Zásadne ich označujú za „aktivistky“ (žiadne extrémistky, to je vyhradené iba pre nacionalistov) a o najextrémnejších akciách (ako sú tie vyššie uvedené) alebo o pozadí hnutia pre istotu neinformujú vôbec. Objektívne a úplné informácie o FEMEN sa nehodia do obrazu sveta, ktorý chcú vštepiť svojim adresátom, to nepohodlné sa zamlčí. Veď si len predstavte tú mediálnu hystériu, ak by sa niekto z politických dôvodov vymočil v synagóge alebo v mešite. Veru, to je ten dvojitý meter.

Majú FEMEN podporovateľov aj na Slovensku? Dočkáme sa, že sa nejaká „aktivistka“ vymočí na Vianoce pred oltárom v dóme sv. Alžbety v Košisiach alebo v dóme sv. Martina v Bratislave? Niekoho to už asi neprekvapí, ale FEMEN podporuje skupinka okolo známeho marxistu Petra Weisenbachera (pozri obrázok) a jeho Inštitútu ľudských práv. Tieto „aktivistky“ sú dokonca pre nich ideálom „žien budúcnosti“. Vzhľadom na úctu k nežnejšiemu pohlaviu im však osobne takú budúcnosť rozhodne neprajem.

Weisenbacher o FEMEN

Aj udalosti okolo dnešných Vianoc nám pripomínajú, že naša civilizácia a kultúra je ohrozovaná rozkladnými ideológiami multikulturalizmu a liberalizmu. Pamätajme, že iba ich porážkou môžeme znova vrátiť nádej, ktorú Vianoce prinášajú, celému národu.

Zábava