Židia vtedy a dnesPríslušníci židovského národa sú v európskych a severoamerických krajinách známi ako najväčší zástancovia a propagátori prisťahovalectva z tretieho sveta, multikulturalizmu a všakovakých liberálnych politík. Takmer s každou iniciatívou proti „rasizmu“ a za zvýšenie počtu imigrantov sú spojené hebrejské osobnosti či kapitál. Sionistická židovka Barbara Lerner Spectre, zakladateľka Európskeho inštitútu židovských štúdií vo Švédsku, to vyjadrila azda najvýstižnejšie: „Európa sa ešte nenaučila ako byť multikultúrna. My [Židia] budeme pri zrode tejto transformácie, ktorá musí nastať. Európa sa už nebude skladať z monolitických spoločností, ako to bolo v minulom storočí. Židia budú v centre tejto zmeny. Bude to veľká transformácia, ktorú bude musieť Európa podstúpiť. Oni teraz prechádzajú do multikultúrneho stavu a Židia budú nenávidení kvôli ich vedúcej roli.

Podobný prípad je nemecká židovka Anatte Kahane, dcéra komunistického revolucionára Maxa Kahaneho, ktorá volá po radikálnej zmene európskych imigračných zákonoch, intenzívnejšej multikultúrnej propgande na školách, aby si Európania konečne uvedomili, že ich krajiny im už nepatria. A mohli by sme dlho pokračovať.

Ako to však vyzerá vo vlastnej domovine týchto židovských pokrokárov, týchto apoštolov tzv. tolerancie? Pravda je taká, že dnešný Izrael, ktorý aj slovenské filosemitské perohryzy zvyknú označovať za jedinú baštu demokracie na Blízkom východe, skôr pripomína nacistické Nemecko alebo aspoň Juhoafrickú republiku v časoch apartheidu. Posúďte sami.

Norimberské zákony, vnímané ako prvé štádium holokaustu, obmedzili ríšske občianstvo na osoby nemeckej a príbuznej krvi s následným ustanovením, kto je Žid alebo miešanec, a zakázali manželstvá a mimomanželský styk medzi Židmi a Nemcami. Už jeden z prvých dôležitých zákonov Izraelu po jeho vzniku, zákon o návrate z roku 1950, ktorý umožňuje každej osobe so židovskými predkami právo získať automaticky po prisťahovaní štátne občianstvo, definoval Žida takmer identicky ako nacistické norimberské zákony. Rasistické základy štátu Izrael tak boli položené už dva roky po jeho vzniku. Ale je toho viac.

V Izraeli je možné uzavrieť manželstvo iba pred náboženskou autoritou a príslušné židovské náboženské právo neumožňuje zmiešané manželstvo medzi Židmi a nežidmi. Podobnosť s nacistickým Nemeckom či inými segregačnými spoločnosťami podčiarkuje medializovaný prípad arabského obyvateľa Izraela, ktorý sa vydával za Žida, aby mohol mať pohlavný styk s nemenovanou Židovkou, keď však vyšla pravda najavo, bol odsúdený jeruzalemským súdom za znásilnenie a podvod. „Sme povinní chrániť verejný záujem pred ‚sofistikovanými a prešpekulovanými kriminálnikmi‘, ktorí môžu oklamať nevinné obete a pošpiniť tak ‚čistotu ich tiel a duší‘, uvádza sa vo vyhlásení jeruzalemského súdu. Araba odsúdili na 18 mesiacov nepodmienečne.“ Ešte raz upozorňujem, že nejde o hitlerovské Nemecko, ale o hniezdo demokracie, tolerancie a ľudských práv, o Izrael.

Miestne izraelské úrady systematicky vytvárajú špeciálne monitorovacie siete, ktoré majú predchádzať randeniu mladých Židov či Židoviek s ich arabskými náprotivkami. Na zmiešané páry je vytváraný obrovský nátlak, aby sa rozišli alebo opustili krajinu. Predstavte si ten poprask, keby sa o niečo podobné pokúsili bieli obyvatelia Londýna, Paríža alebo Jarovníc. Židom je však asi dovolené všetko. Aj segregované autobusy pre Palestínčanov. Izrael je jednoducho rasistický štát.

Ani s prisťahovalcami sa židovský štát nemazná a rozhodne neposlúcha odporúčania svojich súkmeňovcov adresované európskym krajinám. Pred vyše rokom schválil izraelský parlament zákon tvrdo trestajúcich ilegálnych imigrantov ako aj Izraelčanov, ktorí im pomáhajú (až 15 rokov väzenia). Aj nacisti prísne trestali tých, ktorí pomáhali prenasledovaným Židom. Izrael naďalej deportuje preč z krajiny afrických imigrantov, ktorí zjavne nemôžu hľadať v Izraeli miesto pre lepší život, hoci s podobnou frázou židovskí aktivisti obhajujú prijímanie ilegálnych imigrantov v Európe. Za rok 2011 Izrael vyhovel iba jednej jedinej žiadosti o udelenie azylu z viac ako 4.600 žiadostí.

Izrael sa nechová bratsky ani k vlastným súvercom z čierneho kontinentu. Nedávno boli potvrdené dohady o tom, že etiópski Židia migrujúci do Izraelu boli očkovaní kontracepčnou látkou Depo-Provera, aby sa dosiahlo zníženie pôrodnosti v tejto černošskej a prevažne chudobnej komunite. Rasistická židovská eugenika v akcii.

Židia teda víno pijú a vodu kážu. Dúfajme však, že aj oni sami rozpoznajú túto falošnosť a pokrytectvo, zanechajú svoju rasistickú domácu politiku a doprajú aj európskym národom právo na vlastnú domovinu a nie multikultúrny chaos. Weinbergovci, Goldsteinovia, Steinerovia a ďalší, teraz ste na ťahu Vy. Konajte správne.

Zábava