EÚ patrí do koša

Stalo sa už smutnou tradíciou, že keď ide o plnenie požiadaviek Európskej únie, tak slovenské národné záujmy idú vždy bokom. Tentokrát požaduje Európska komisia zmenu zákona, ktorý doteraz aspoň čiastočne obmedzoval cudzím štátnym príslušníkom skupovanie poľnohospodárskej pôdy na Slovensku.

Na požiadavku Európskej komisie poslušne zareagovala vláda Róberta Fica, zostavená aj z členov Slovenskej národnej strany, ktorá pripravuje novelizáciu tohto zákona do takej podoby, aby nič nebránilo rozpredávaniu najúrodnejších častí Slovenska. Toto rozhodnutie môžeme preto pokojne označiť ako ďalší klinec do rakvy slovenskej suverenity.

Všetci vieme, že slovenskí poľnohospodári už dlho vedú nerovný boj so zahraničnou konkurenciou, ktorá je omnoho lepšie dotovaná. Mnohí z nich preto už radšej ani nič nepestujú, iba kosia neobrábané polia, ktoré čakajú na svojich nových majiteľov a poberajú za to príspevky z Európskej únie.

Euróspka únia pritom pomocou rôznych zákonov a nerovnej dotačnej politiky dlhodobo obmedzuje našu produkciu a znižuje našu schopnosť konkurovať zahraničným producentom. Výsledkom toho je, že nedokážeme vyprodukovať finančne dostupné potraviny a zabezpečiť si potravinovú sebestačnosť. Najsmutnejšie je však, že naši farmári nemajú ani len peniaze na odkúpenie polí, ktoré obrábajú.

Do takého konkurencie neschopného prostredia chce teraz „naša“ vláda na nátlak Európskej komisie vpustiť cudzincov, rozumej nadnárodné spoločnosti, ktoré svojimi majetkami prevyšujú štátny rozpočet nie jednej krajiny, aby mohli nakupovať slovenskú pôdu.

Ako národ nevlastníme na Slovensku už takmer nič a týmto krokom prídeme aj o to posledné, preto si myslím, že referendum o opustení EÚ je viac než potrebné.

Zábava