Imigranti v Nemecku

Situácia v Sýrii vôbec neutícha. Podobne aj Ukrajina má koniec v nedohľadne. Postupne sa však ukazuje skladačka viacerých absurdností, ktoré akoby robili situáciu neriešiteľnou. Na niektoré veci by som rád poukázal.

Začnime Tureckom. Turecká spoločnosť je dlhé desaťročia prozápadnou – rada by sa podobala na Západ. Pre Západ je ale turecká nátura ťažko stráviteľné sústo. Pomery v Turecku sa dokázali dosť rokov tváriť ako kompatibilné s liberálnou demokraciou, ale stále viac sa začína ukazovať ich odlišnosť.

Turecko – dobrý sluha Západu, ale zlý pán nad situáciou

Turecko je ako jediná krajina s prevažujúcim moslimským obyvateľstvom členom NATO. EÚ s Tureckom dlhé roky viedla prístupové rokovania.

Západ udržuje s Tureckom spojenectvo zo zištných strategických geopolitických dôvodov. Deklarované priateľstvo nemyslí Západ úplne úprimne, ako to už v minulosti niekoľkokrát dokázal. Turecko je v NATO hlavne preto, lebo predstavuje bránu západnej intervencie ako na východ Turecka (Irán), tak na juh (Irak).

Turecko si je vedomé svojho strategického postavenia a začalo sa správať viac nezávisle. Na jednej strane bojujú štáty NATO proti Islamskému štátu. Na druhej strane NATO Turecku toleruje, že s Islamským štátom obchoduje a kupuje od nich napr. ropu, čím ich finančne podporuje. Čosi absurdné. A človek sa pýta, ako je takýto dvojvzťah možný.

Prečo sa Grécku tak vážne prešľapy tolerujú?

Turecko susedí s Gréckom. Vzťahy medi nimi sú oveľa horšie ako boli naše vzťahy s Maďarskom. Mier medzi nimi zabezpečuje napr. ich spoločné členstvo v NATO. Grécko však dlhodobo predstavuje pre Západ, teda najmä pre EÚ, ťažké ekonomické bremeno. Únia Grécku toleruje zároveň toleruje veľa prehreškov: falšovanie štatistík, neustále navyšovanie objemu požičaných peňazí, malá perspektíva zlepšenia.

Zrada zo strany Grécka voči Európe je aj benevolentný prístup k imigrantom, proti ktorým svoje hranice nijako nebráni a už dávno mala byť táto krajina vylúčená zo šengenského priestoru.

Prečo toľká tolerancia?

Ak by EÚ dala od Grécka ruky preč (šengen, euro, pôžičky i samotné členstvo), je možné, že by sa začalo blížiť viac k diktatúre ako k demokracii, aby sa jednoducho cítilo bezpečnejšie vedľa svojho suseda, odvekého nepriateľa Turecka. Pre bezpečnosť by sa tiež určite Grécko obrátilo na konfesijne blízke Rusko, čím by spadlo do ruskej sféry vplyvu. Ruský vplyv by tak zrazu siahal do tyla členských štátov NATO. Poškuľovanie po Rusku zo strany Grécka je skôr súčasťou stratégie, ako donucovať Západ k tolerancii jeho prehreškov.

Aké poučenie nám dokážu udalosti posledných rokov priniesť? Ak sa nejaký národ či štát nachádza na civilizačných hraniciach, daná spoločnosť bude nejednotná. A ak sa nachádza v strategickej sfére geopolitického zápasu veľmocí, môže sa situácia vyvíjať v zásade dvoma smermi:

Stabilne. A daná spoločnosť bude situáciu využívať a ťažiť z nej. To je prípad Turecka a čiastočne Grécka.

Alebo nestabilne. Vtedy sa stane obeťou záujmov svetových veľmocí. Ak k tomu pridáme rozdrobenosť spoločnosti, skaza sa odvracia iba ťažko. To je momentálne prípad Sýrie a čiastočne Ukrajiny.

V Sýrii existuje mnoho rôznych záujmových skupín rozdelených podľa ideológie, etnickej príslušnosti či miery intenzity vyznávania islamu. Pričom mnohí sú ochotní kvôli drobným odlišnostiam v myslení zabíjať tých ostatných a za tých svojich zomrieť. Aj krajiny, ktoré by sa radi zapojili do riešenia toho problému, nemajú jasno, resp. si nemôžu byť istí, koho v tejto situácii podporiť.

Neakcieschopný Západ

V geopolitike momentálne vidieť, ako Západ ťahá za kratší koniec povrazu.

Imigrantská kríza poskytuje najvýpovednejšiu ukážku tejto bezmocnosti. Už na Západe pochopili, že urobili hlúposť a súčasný ich prístup ich bude dostávať do stále väčších problémov. No jediné, čoho sme sa dočkali, že po vyše roku začali opäť hovoriť o tom, ako budú sledovať trasy a metódy pašerákov. Je to prejav úplnej neschopnosti danú krízu čo i len náznakom začať riešiť.

Plán B pre Slovensko

Všetky kroky, resp. aj nečinnosti vo všetkých tých situáciách, znamenajú pomalý, ale zreteľný ústup z pozícií. Západ sa bude stále viac rozkladať kvôli hodnotám, ktoré vyznáva, a paralyzujú ho pri riešení existenčných problémov.

Žiaľ, my sme momentálne stále súčasťou západného vplyvu. Dôležité je neutopiť sa spolu s nimi. Slovenský národ potrebuje plán B. Keď to začne stále viditeľnejšie padať ku dnu. Budeme musieť posilniť spojenectvá s populáciami, ktoré sú nám hodnotovo blízke. Čiastočne sú zahrnuté vo Vyšehradskej štvorke. Tieto partnerstvá rozvíjať, rozšíriť o ďalších partnerov a vytvoriť silné spojenie nezávislých štátov.

Zábava