Imigranti v Nemecku

Situácia v Sýrii vôbec neutícha. Podobne koniec v nedohľadne má aj Ukrajina. Postupne sa však ukazuje skladačka viacerých absurdností, ktoré akoby robili situáciu neriešiteľnou. Na niektoré veci by som rád poukázal.

Začnime Tureckom. Turecká spoločnosť je už dlhé desaťročia takpovediac západofilnou – rada by sa podobala na západ. Pre západ je ale turecká nátura ťažko stráviteľné sústo. Turecké politické elity dokázali dosť rokov predstierať ich kompatibilitu s hodnotami západnej demokracie, ale už to nezvládli a teraz sa ukazuje ich odlišnosť.

Turecko – dobrý sluha západu, ale zlý pán nad situáciou

Turecko je ako jediná krajina s prevažujúcim moslimským obyvateľstvom členom NATO. EÚ s Tureckom dlhé roky viedla prístupové rokovania.

Turecko je držané vo vzťahu k západu ako taký sluha. Deklarované priateľstvo, resp. spojenectvo, nemyslí západ úprimne, ako to už v minulosti niekoľkokrát dokázal. Turecko je v NATO hlavne preto, lebo predstavuje bránu západnej intervencie ako na východ Turecka (Irán), tak na juh (Irak).

Turecko si začalo byť vedomé svojho kľúčového postavenia a začalo sa správať viac nezávisle. Na jednej strane bojujú štáty NATO proti Islamskému štátu. Na druhej strane NATO Turecku toleruje, že s Islamským štátom obchoduje a kupuje od nich napr. ropu, čím ich priamo finančne podporuje. Čosi absurdné. A človek sa pýta, ako je takýto dvojvzťah možný? Akoby samotná turecká spoločnosť poriadne nevedela, na ktorej strane barikád by chcela stáť.

Prečo sa Grécku tak vážne prešľapy tolerujú?

Turecko susedí s Gréckom, odvekým a vážnym nepriateľom. Mier medzi nimi zabezpečuje napr. ich spoločné členstvo v NATO. Grécko však dlhodobo predstavuje pre západ, teda najmä pre EÚ, ťažký balvan. Únia Grécku toleruje strašne veľa. Falšovanie štatistík, neustále navyšovanie objemu požičaných peňazí, malá perspektíva zlepšenia. Najväčšia zrada zo strany Grécka voči Európe je benevolentný prístup k imigrantom, proti ktorým svoje hranice nijako nebráni a už dávno mala byť táto krajina vylúčená zo šengenského priestoru. Prečo?

Ak by EÚ dala od Grécka ruky preč (šengen, euro, pôžičky i samotné členstvo), je možné, že by sa začalo blížiť viac k diktaktúre ako k demokracii, aby sa jednoducho cítilo bezpečnejšie vedľa svojho suseda, odvekého nepriateľa Turecka. Pre bezpečnosť by sa tiež určite Grécko obrátilo na konfesijne blízke Rusko, čím by spadlo do ruskej sféry vplyvu. Ruský vplyv by tak zrazu siahal do tyla členských štátov NATO. Poškuľovanie po Rusku zo strany Grécka je iba súčasť stratégie, ako donucovať západ k tolerancii jeho prehreškov.

Aké poučenie nám dokážu udalosti posledných rokov priniesť? Ak sa nejaká spoločnosť (národ, štát) nachádza na civilizačných hraniciach, bude zrejme nejednotná. Ak sa nachádza v strategickej sfére geopolitického zápasu veľmocí, môže sa situácia vyvíjať v zásade dvoma smermi.

Stabilne. A daná spoločnosť na celej situácii bude oportunisticky parazitovať a ťažiť z nej. To je prípad Turecka, čiastočne Grécka.

Alebo nestabilne, kedy sa stane obeťou záujmov svetových veľmocí. Ak k tomu pridáme rozdrobenosť spoločnosti, totálna skaza sa odvracia iba ťažko. To je momentálne prípad Sýrie a čiastočne Ukrajiny.

V Sýrii existuje mnoho rôznych smerov rozdelených podľa ideológií a miery intenzity vyznávania islamu. Pričom mnohí sú ochotní kvôli drobným odlišnostiam v myslení zabíjať tých ostatných a za tých svojich zomrieť. Aj krajiny, ktoré by sa radi zapojili do riešenia toho problému, nemajú jasno, resp. si nemôžu byť istí, koho v tejto situácii podporiť.

Neakcieschopný západ

V geopolitike momentálne všade vidieť, ako nie je západ vôbec akcieschopný.

Imigrantská kríza poskytuje najvýpovednejšiu ukážku tejto bezmocnosti. Už na západe pochopili, že urobili hlúposť a súčasný ich prístup ich bude dostávať do stále väčších problémov. No jediné, čoho sme sa dočkali, že po vyše roku začali opäť hovoriť o tom, ako budú sledovať trasy a metódy pašerákov. Úplne absurdné, čo samozrejme nič nevyrieši.

Plán B pre Slovensko

Všetky kroky, resp. aj nečinnosti vo všetkých tých situáciách, znamenajú pomalý, ale zreteľný ústup z pozícií. Západ jednoznačne smeruje k tomu, že bude utopený, utopený kvôli hodnotám, ktoré vyznáva a ktoré mu budú hrobárom.

Žiaľ, my sme momentálne stále súčasťou západného vplyvu. Dôležité je neutopiť sa spolu s nimi. Slovenský národ potrebuje plán B. Keď to začne stále viditeľnejšie padať ku dnu. Budeme musieť posilniť spojenectvá s populáciami, ktoré sú nám blízke. Čiastočne sú zahrnuté vo Vyšehradskej štvorke. Tieto partnerstvá rozvíjať, rozšíriť o ďalších partnerov a vytvoriť silné spojenie nezávislých štátov.

Zábava