Imigranti prúdiaci do Talianska

Nedávne antieurópske harašenie Európskej únie v podobe vnucovania kvót na prijímanie imigrantov medzi členské štáty sa stretáva s veľkým odporom. Síce, žiaľ, najmä iba názorovým, ale aj to je niečo.

Je smutné, že medzi novinármi, či rôznymi pseudoodborníkmi, nachádzať prejavy slabomyseľných protislovenských názorov.

Z viacerých strán odznela téza, že zo Slovenska emigrovali stá tisíce ľudí, ktorí našli svoje „šťastie“ inde, a preto by Slovensko malo s otvorenou náručou prijímať súčasných zopár stovák imigrantov, ktorí ako ropná škvrna prichádzajú masovo s prílivom Stredozemného mora.

Táto téza je však mimoriadne nezmyselná, lebo spája nespojiteľné.

Masy ľudí zo Slovenska utekali či utekajú z jedného hlavného dôvodu. Doma nebola práca, resp. práca, ktorá by im vyhovovala. A tak odchádzali a odchádzajú. V minulosti do Francúzska, do Ameriky ap. Dnes najmä do krajín západnej Európy. Cieľové krajiny ich prijali a prijímajú s rôznou dávkou nadšenia.

Čo je podstatné, tieto skupiny sa ako šikovní a usilovní ľudia začlenili na trhu práce, adaptovali, žiaľ, aj postupne asimilovali či asimilujú. A tak cieľové krajiny sú v skutočnosti vďačné za to, kto im od nás prišiel či prichádza. Najmä západná Európa je dosť nadšená z ľudí z bývalého východného bloku, lebo na rozdiel od ostatných ich imigrantov sú bieli, dobre vyzerajúci, slušní, pracovití, kvalifikovaní a ochotní robiť to, čo sa domácim nechce.

Ranu to predstavuje v skutočnosti pre nás ako zdrojovú krajinu. Ako málopočetný národ pumpujeme svoju často najproduktívnejšiu krv aj do iných štátov. A o týchto ľudí prichádzame.

Naproti tomu máme na Slovensku zhruba pol milióna cigánov, z ktorých väčšina sa nevie zamestnať a tak je dojená z prostriedkov pracujúcich. A v tejto vysokej miere nezamestnanosti nám sem chce Európska únia pchať ďalších, ktorých by sme nevedeli zamestnať. No okrem toho sú slabo kvalifikovaní, prípadne úplne negramotní, kultúrne absolútne odlišní, často nositeľmi radikálneho islamu, a teda predstavujúci bezpečnostnú hrozbu. Navyše, hlúpa a zblbnutá Európa má s týmito ľuďmi bohaté skúsenosti. Dláždia kroniky zločinov na bielom obyvateľstve. A to je ten najpodstatnejší dôvod, prečo musíme tejto hrozbe čeliť.

Nemáme ani ten najmenší záväzok či dlh voči Afrike. Každému je jasné, že Afričania utekajú do Európy kvôli tomu, lebo tu aj keby prstom nepohli, vďaka sociálnym dávkam sa budú mať lepšie, ako doma, keby dreli. Európska únia je jedno odporné slaboduché zriadenie, ktoré nie je schopné dať Afrike jasný signál: plaviť sa po mori budete zbytočne. Sem sa nedostanete.

Len tento víkend prišlo vyše 5000 imigrantov a Európska únia namiesto toho, aby strážila svoje hranice, zachraňovala imigrantov tým, že im túto cestu uľahčila.

Stačilo by ich plavidlá vyzývať na otočenie a ak by to nepomáhalo, tak ich plavidlo zničiť a hneď ich vrátiť, odkiaľ prišli. Veľmi rýchlo by tento prílev skončil. A v konečnom dôsledku by si to vyžiadalo oveľa menej obetí aj na strane imigrantov, z ktorých mnohí podmienky týchto presunov neprežijú. Tento rok tak zomrelo už minimálne 1800 imigrantov.

Čo je ale podstatné, my musíme uchrániť Európu a jej identitu, tú jej dodávajú biele národy, ktoré v nej žijú.

Zábava