Moslimskí imigranti v Európe(Brusel, 18.12.2014) Väčšina obyvateľov členských krajín EÚ odmieta súčasnú liberálnu podobu prisťahovaleckej politiky na úrovni EÚ, ale aj na úrovni členských štátov. Európania sú tiež stále viac nespokojní so štandardnými politickými stranami a Európskou úniou ako takou. Tieto údaje vyplývajú z najnovších prieskumov verejnej mienky Eurobarometra.

Až 82 percent opýtaných požaduje prísnejšiu prisťahovaleckú politiku. V Grécku a na Malte, tzv. tranzitných krajinách pre mnohých ilegálnych prisťahovalcov, je nespokojných až 96 % obyvateľov. Na druhej strane, mierna väčšina Európanov, 51 %, vníma pozitívne imigrantov z iných členských štátov EÚ. Tieto spoločenské nálady sa zhodujú s výsledkami nedávnej štúdie z Veľkej Británie, podľa ktorej neeurópski prisťahovalci, na rozdiel od prisťahovalcov z európskych krajín, predstavujú veľkú záťaž pre sociálny systém. Z verejných prostriedkov spotrebujú viac, ako zaplatia na daniach.

Nedôvera a odpor sa podľa prieskumov týka aj ďalších oblastí verejného života. Iba 14 % percent občanov EÚ dôveruje politickým stranám. Naproti tomu 80 % im skôr nedôveruje alebo vôbec nedôveruje. Krízu dôvery prežíva aj samotná Európska únia, ktorej nedôveruje až 50 percent opýtaných. Iba 37 % vníma toto spoločenstvo pozitívne. Paradoxne, euroskeptické nálady sú nadpriemerné v Nemecku, ekonomickom motore EÚ (53 % skeptikov oproti 34 % dôverujúcich). Zdá sa, že starý kontinent čakajú turbulentné časy.

Zábava