generál Georgios EpitideiosNapriek viacerým snahám systémových politikov a médií zdiskreditovať grécku nacionalistickú stranu Zlatý úsvit, sa táto politická strana opätovne zviditeľnila zverejnením svojej kandidátky pre májové voľby do Európskeho parlamentu. Medzi jej kandidátmi sú dvaja penzionovaní generáli gréckej armády. Tento fakt svedčí o tom, že podpora Zlatého úsvitu v Grécku naďalej rastie a to aj v tradične uznávaných ozbrojených silách. Podľa doterajších prieskumov by mali grécki národovci získať aspoň 2 mandáty europoslancov, po uverejnení tejto správy sa ich počet môže značne rozšíriť.

Vládnuce strany odopreli Zlatému úsvitu príspevky z verejných zdrojov (samozrejme, za plnej podpory masmédií a EÚ), na ktoré mali podľa volebných výsledkov nárok, a snažili sa kriminalizovať vedúcich predstaviteľov strany pre vraždu rapera Pavla Fryssasa, hoci jeho údajný vrah ani nebol členom strany. Na druhej strane zavraždenie dvoch členov Zlatého úsvitu 1. novembra 2013 tzv. antifašistickými revolucionármi bolo médiami takmer úplne ignorované. Vyzerá to, že ani tieto „protiopatrenia“ nezastavili nástup gréckych vlastencov.

V časoch, kedy sa mnohé politické strany, slovenské nevynímajúc, snažia získať viac hlasov kandidovaním hercov, speváčok alebo športovcov, za Zlatý úsvit kandidujú skutočné osobnosti. Penzionovaný generálporučík Eleftherios Synadinos v minulosti velil špeciálnym jednotkám gréckej armády. Jeho generálsky kolega a spolukandidát Georgios Epitideios slúžil na veliteľstve ozbrojených síl NATO a ako sekčný riaditeľ pri Vojenskom štábe Európskej únie.

Generál Epitideios v súvislosti s ohlásením svojej kandidátky vydal nasledujúce vyhlásenie:

„Tieto voľby významne ovplyvnia, ako a či bude naša krajina v budúcnosti existovať ako slobodný a suverénny štát a či sa bude Európa ďalej pridŕžať svojej historickej a kultúrnej identity alebo sa zmení na niečo úplne iné.

Rozhodnutia Európskeho parlamentu sa týkajú osudu európskych národov a majú priamy vplyv na náš každodenný život. Preto je nevyhnutné, aby v ňom bol zastúpený aj hlas gréckych nacionalistov, ktorý by sa rozhodne a dynamicky staval za naše národné záujmy.

Naša krajina čelí najväčšej hrozbe, odkedy sa stala nezávislým štátom. Súčasti, z ktorých sa skladá náš národ a štát, sú nepriateľmi napádané za použitia všetkých možných prostriedkov.

Naša suverenita bola odhodená; náboženstvo, história, vzdelávanie, zdravotníctvo, hospodárstvo, spravodlivosť, národná obrana a bezpečnosť, a naše kultúrne dedičstvo je ničené; ústava a individuálne slobody sú flagrantne pošliapavané – líder, poslanci a predstavitelia legálne zvolenej politickej strany boli zatknutí a protizákonne zadržaní; obyvateľstvo je finančne zbedačované; mnohí naši mladí emigrovali; a tisíce našich zúfalých rodákov boli dohnané k samovraždám.“

Toto vyjadrenie statočného gréckeho generála, ktorý sa nebojí pomenovať veci pravým menom a poukázať tak na to, čo skutočne jeho krajine členstvo v EÚ a desaťročia vlády liberálnej demokracie a jej ľudovecko-socialistických odtienikov prinieslo, pozoruhodne kontrastuje s trápnymi oslavami našich „desiatich rokov v EÚ“ alebo najnovšími absurdnými snahami pred Súdnym dvorom Európskej únie prinútiť Nemecko, aby muselo v rámci sceľovania rodín prijímať aj cudzincov, ktorí vôbec nevedia po nemecky. Nedá mi nepovedať: kiežby by mala Európa viac gréckych generálov ako bruselských byrokratov...

Aktualizácia zo 4. mája 2014

Ukázalo sa, že aj zvyšok kandidátky Zlatého úsvitu v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu preukazuje, že gréckym nacionalistom sa podarilo do boja za národné prežitie povolať elitu gréckeho národa. Okrem generálov sú tam aj špičkoví lekári, ekonómovia a právnici so vzdelaním na popredných európskych univerzitách.

Zábava