Sme často svedkami toho, ako býva Európska únia prezentovaná ako priame vyjadrenie celého európstva ako takého. Rôzne druhy správania bývajú častované frázami ako je to alebo nie je to európske, keď ide o vyjadrenie súladu s Európskou úniou.

Skúsme sa bližšie pozrieť, ktoré kritéria európskosti napĺňa útvar Európska únia:

  • geografické – súčasťou Európskej únie nie je zďaleka geograficky celá Európa, ale čo je dôležité, súčasťou Európskej únie sú aj časti neeurópskych kontinentov, napr.: ostrov Mayotte, ležiaci pri pobreží Afriky pri Madagaskare, sa referendom, v ktorom 94 % voličov hlasovalo za, pripojil ako provincia k Francúzku. Mayotte s 216 000 obyvateľmi neeurópskeho pôvodu sa stalo z večera do rána členom EÚ s eurom, bez čakacích lehôt, prístupových rokovaní, ap. Podobne je to so snahou Turecka stať sa členom Európskej únie.
  • kultúrne – ťažko si zadefinovať pojem európska kultúra, ale vzhľadom na to, že Európska únia napomáha rozvoju neeurópskych menšín, je nutné skonštatovať, že Európska únia nie je európska kultúrne.
  • etnicko-rasové – opäť, tým, že Európska únia podporuje prílev neeurópskych imigrantov, a zároveň neposkytuje žiadny nadštandardný ochranný rámec európskym národom, nie je európskou ani z etnicko-rasového hľadiska.
  • náboženské – nedá sa povedať, že by existovalo niečo ako európske náboženstvo. V predkresťanských časoch išlo o rôzne pohanstvá v jednotlivých národoch. V stredoveku sa však dá povedať, že kresťanstvo rovná sa Európa a naopak. Tieto množiny boli takmer totožné. Európska únia sa ale nábožensky nevymedzuje a, naopak, podporuje často najmä rôzne inonáboženské skupiny.
  • mentálne – opäť je problém vymedziť pojem európska mentalita, takže takéto kritérium ani nemôže existovať. Zvykne sa však hovoriť o európskom štýle politiky, ale tu ide len o snahu legitimizovať jeden ideologický prúd, pričom ten štýl nie je európskemu obyvateľstvu samozrejmý a navyše podobný štýl možno nájsť v Severnej Amerike ako aj v Austrálii.

Ako vidno, útvar Európska únia nemá žiadnu legitimitu na svoj názov. Tí, čo používajú pojem európsky, proeurópsky a pod. v súvislosti s Úniou, sú manipulátori, ktorých treba poslať na smetisko dejín aj s ich umelým v skutočnosti protieurópskym útvarom.

Zábava