Existujú ľudia, ktorí sa domnievajú, že globálne otepľovanie je mediálny výmysel, či zbytočné strašenie obyvateľstva. Je tomu tak, alebo skutočne dochádza k výraznej teplotnej zmene na našej planéte? Aká je príčina, že priemerná teplota sa každým rokom zvyšuje a topia sa ľadovce? Čo zapríčiňuje posuv ročných období? Opäť je na vine človek a jeho výroba, alebo je to prirodzený prírodný proces?

Globálne otepľovanie je možné najlepšie sledovať v krajinách, ktoré boli počas celého roka pod snehovou pokrývkou. Medzi ne patrí napr. Antarktída (oblasť s najväčšou snehovou pokrývkou) a Grónsko (druhá najväčšia oblasť). Z roka na rok je ľad v týchto končinách tenší a zamŕza na čoraz kratšie obdobie. Pôvodní obyvatelia, ktorí boli zvyknutí živiť sa lovom, prichádzajú o prácu i obživu a sú nútení opúšťať tieto územia. Globálne otepľovanie však nie je hrozbou len pre nich. V pobrežných oblastiach Grónska stúpa teplota dvakrát rýchlejšie ako v ostatných krajinách Zeme. Snehová pokrývka bola schopná odrážať 90% slnečnej energie. Ak sa však roztopí horná vrstva ľadu, roztopený povrch začne pohlcovať túto energiu. Ľadové masy sa ešte rýchlejšie kĺžu priamo do mora.

Niektorí vedci tvrdia, že teplotné výkyvy v oblasti Grónska boli stále veľké. Druhí sú presvedčení o tom, že je to spôsobené skleníkovým efektom. Dokonca ani prvá skupina nedokázala vyvrátiť fakt, že za posledných 400 000 rokov nebola nikdy koncentrácia oxidu uhličitého v ovzduší taká vysoká ako v súčasnosti. Vedci predpovedajú, že koncom tohto storočia v lete bude Severný ľadový oceán úplne bez ľadovej pokrývky. Za posledných milión rokov to bude prvý raz.

Opriem sa o fakt, ktorý nevyvrátila ani jedna skupina vedcov – množstvo oxidu uhličitého v ovzduší. Oxid uhličitý patrí spolu s metánom, ozónom, freónmi, oxidom dusným a vodnou parou medzi skleníkové plyny. Tie by vytvárali „prirodzený skleníkový efekt“ bez narušenia prírodnej rovnováhy. Za nadmernú produkciu CO2 (najdôležitejšieho skleníkového plynu) je zodpovedný človek a jeho priemyselná revolúcia. Za posledných 300 rokov nárast CO2 stúpol o 25%. Hlavnými zdrojmi CO2 sú: spaľovanie fosílnych palív, doprava a odlesňovanie. Podobne by sa dalo písať o ostatných skleníkových plynoch, no výsledok by bol ten istý. Globálne otepľovanie, prírodné katastrofy, civilizačné choroby, to všetko je výsledkom nevhodného využívania prírodných zdrojov samotným človekom. Zmena nastane až vtedy, keď si sám uvedomí, že neničí len planétu, ktorá mu je domovom, ale i nádej v krajší život pre svojich potomkov.

Zábava