Slovnaft komínyČlovek počas svojej existencie dokázal prírodu vychýliť z rovnováhy, narušiť ekosystémy a veľkú časť prírodného životného prostredia (živého i neživého) premeniť na umelé. Okolie si prispôsobuje podľa svojich túžob a potrieb. Tým neustále zaťažuje životné prostredie.

Zaťaženie vzniká z dvoch základných príčin:

  1. Nedokážeme vyrábať výrobky na uspokojovanie našich potrieb bez toho, aby sme produkovali odpady, chemické látky a ich zlúčeniny, odpadové látky a odpadové teplo.
  2. Pri výrobe potrebujeme priestor (ťažobný, stavebný, skladový), čím zaberáme prírodné životné prostredie.

Celkový vplyv hospodárskej činnosti označujeme ako globálnu záťaž prostredia. Prejavuje sa najmä nadmerným čerpaním prírodných zdrojov, ktoré sú, samozrejme, neobnoviteľné.

Celková záťaž je daná súčinom troch hlavných činiteľov:

  1. celkového počtu obyvateľov na zemi,
  2. materiálových nárokov,
  3. ekonomickou náročnosťou.

Človek ohrozuje globálne biosférické systémy (zmena klimatických podmienok, redukcia ozónu), ničí biologické bohatstvo (strata ekosystémov, vymieranie druhov), čerpá prírodné zdroje (strata pôdy, vody, surovín) a tiež priamo ohrozuje ľudské zdravie (znečistené vody, ovzdušie, živelné pohromy).

Je načase zamyslieť sa nad tým, ako dlho sa dokáže príroda ešte chrániť, aké následky môže mať naša neprimerane vysoká výroba a spotreba a ako je možné aspoň čiastočne chrániť prírodné bohatstvo.

Zábava