žena nákup nakupovanie1. Všímam si miesto výroby

Uprednostňujem nákup slovenských výrobkov, najlepšie z vlastného regiónu. Podporujem slovenských výrobcov a slovenskú ekonomiku, šetrím náklady na dopravu, znižujem množstvo emisií a import.

2. Všímam si zloženie výrobku

Nekupujem výrobky, ktoré obsahujú škodlivé materiály a toxické látky. Uprednostňujem sklo a drevo pred plastami, bavlnu pred syntetickými vláknami, prírodné materiály pred chemicky upravovanými, recyklovaný papier pred nerecyklovaným, atď.

3. Všímam si recyklovateľnosť výrobku

Nekupujem výrobky, ktoré sú zložené z viacerých komponentov neschopných recyklácie. Vždy myslím na to, že výrobok po ukončení životnosti musí byť zneškodňovaný, najlepšie recyklovaný, prípadne kompostovaný. (Pri zložitých výrobkoch zohľadňovať možnosť demontáže a využitia súčiastok.)

4. Všímam si ekolabelingové označenie

Takéto výrobky počas výroby poškodzovali životné prostredie v prijateľnej miere – v značne nižšej ako jeho substinenti. Pri výrobe boli použité máloodpadové, recyklačné alebo čistejšie technológie. U nás je to označenie „Environmentálne vhodný výrobok“ (jednofarebný kruh, v ktorom je trojvršie so stromčekom a nápisom „Environmentálne vhodný výrobok“), v rámci EÚ je to „Európsky kvet“ (obdĺžnikový tvar, v ktorom je kvet s 12 hviezdičkami, v strede kvetu sa nachádza symbol E).

5. U potravín si všímam množstvo stabilizátorov a ich čísla

Mnohé stabilizátory, ktoré napr. zvyšujú trvanlivosť výrobkov, sú pre zdravie človeka nebezpečné. Môžu poškodzovať funkčnosť niektorých orgánov, alebo podporovať vývoj rakoviny. (napr. E110, E123, E131, E142, E210-E217, E239 – všetky rakovinotvorné!)

6. Nenakupujem len podľa ceny

Zohľadňujem kvalitu výrobku a vyššie uvedené kritéria. Kupujem len to, čo skutočne potrebujem a neradím sa medzi „konzumnú spoločnosť“. Radšej zaplatím o niečo viac za kvalitný slovenský výrobok, ako menej za výrobok dovezený napr. z Číny, ktorý má nižšiu životnosť a spoľahlivosť, zložitejšiu opravu, je neschopný recyklácie a počas výroby, spotreby a zneškodňovania značne poškodzuje životné prostredie, prípadne zdravie ľudí.

Zábava