Environmentalistika

Alternatívne tuhé palivo vašich kachiel a krbov: Papierové brikety.Blíži sa čas letných prázdnin a dovoleniek. S letom prichádza i čas užívania si bezstarostných chvíľ pohody, ktoré so sebou toto priaznivé a slnečné ročné obdobie prináša. Zatiaľ čo hlavne pre dnešných mladých je leto symbolom slobody a zážitkov súčasného okamžiku, pre našich slovanských predkov patriacich k indoeurópskej rodine národov, znamenalo leto vždy „predzimie“. Naši predkovia si vážili letnú blahosklonnosť prírody o to viac, že poznali úskalia krutých zím – tých zím, ktoré dokázali prežiť iba vďaka svojej usilovnej práci a príprave v lete.

Zábava