Gréci štrajkujúPotom ako sa ekonomika Grécka ocitla na pokraji bankrotu, rozpútala sa debata o tom, či členské štáty EÚ majú Grécku finančne pomôcť, alebo ich nechať zbankrotovať. Slovensko v pomere k HDP poskytuje najviac. Ekonómovia obviňujú za kolaps gréckej ekonomiky budovanie sociálneho blahobytu.

Po internete kolujú rôzne informácie ohľadne toho, ako si žijú dlho Gréci nad pomery. Napr. toto:

  • minimálne odstupné predstavuje 24 platov
  • odstupné v štátnej správe je až 100 platov
  • štátni zamestnanci ročne dostávajú 14 až 16 platov
  • štátni zamestnanci majú príplatok pri dodržaní pracovného času
  • do dôchodku sa odchádza v 53 rokoch
  • dôchodok predstavuje až 100 % predchádzajúceho platu
  • vojakom štát uhrádza 8 leteniek ročne
  • na úradoch sa pracuje maximálne do 15.00 hod.
  • vláda falšuje účtovníctvo, aby zakryla dlhy

Odhliadnuc od toho, koľko je na tom pravdy, požičať krajine, ktorá je zadĺžená až po uši, je viac ako choré. Protestujúci extrémistickí marxisti až veľmi okato pripomínajú našich cigánov po zavedení Kaníkových sociálnych škrtov. Grécko sa do eurozóny dostalo falšovaním a tá unionistická čvarga nemá ani dosť guráže, aby kvôli takému zlyhaniu aspoň odstúpila.

Keď bežala anketová otázka na tomto webe: „Mala by Ústava SR brániť parlamentu vytvárať štátny dlh?“, iba 8,6 % odpovedalo „Nie“. Znamená to, že ľudia chcú zodpovedných vládcov. Z čistej matematiky a morálky by vládny kabinet, ktorý vytvára dlh, mal byť odsúdený na veľmi vysoké tresty za zotročovanie ľudu. Zaujímavé, že žiadna politická strana nemá vo svojom programe „zadĺžime budúce generácie“ a ani sa nikdy na to ľudí nepýta; a napriek tomu to robia.

Môžeme iba dúfať, že tento komunistický prístup (snaha vlievať peniaze do bezodnej studne) ku Grécku zo strany EÚ a bábkových vlád jednotlivých členských štátov iba priblíži jej totálny pád.

Zábava