interrupcia potrat forum zivota narodny socializmusIniciatíva Centra pre bioetickú reformu sa snaží bojovať proti potratom formou šokujúcich fotografií. Ich kampaň s názvom „Stop genocíde“ pozostáva z viacerých sérií fotografií, ktorých podstatou je prirovnávanie vyše 1,4 milióna potratov vykonaných na Slovensku ku genocíde. Čo je ešte menej kosher, predstavitelia kampane dokonca prirovnali interrupcie vykonané na Slovensku priamo k holokaustu. Toto rozhnevalo predstaviteľov židovskej komunity. Z hľadiska židovských záujmov je holokaust symbolom aj biznisu a presadzovania politických cieľov. Niektorí židovskí predstavitelia sú dokonca presvedčení, že iniciátori tejto kampane, ktorej cieľom je chrániť ľudské životy, sa dopustili trestného činu.

Kampaň CBR stavila na šokujúce fotografie obetí rôznych režimov, popri nich ukazujúc obrázky potratených detí.

Čo je však menej politicky korektné, vedúca predstaviteľka kampane Jana Tutková sa vyjadrila: „Odmietame tolerovať holokaust 40 nenarodených slovenských detí denne, pričom druhou obeťou potratu je žena.“

Práve paralela s rôznymi genocídami sa znepáčila predstaviteľom židovskej komunity, ktorí sú asi presvedčení, že len a len oni sami môžu rozhodovať, čo je a čo nie je genocída. „Hovoriť, že sa to zaraďuje medzi najväčšie genocídy 20. storočia, kde za tú najväčšiu genocídu považujeme holokaust, tak z môjho hľadiska to je popieranie holokaustu,“ vyjadril sa riaditeľ Múzea židovskej kultúry Pavol Mešťan. Nie je tak ťažké predpokladať, ako by asi Mešťan reagoval, keby Tutková spomenula holokaust 40 židovských detí denne.

Zdá sa, že židovskí predstavitelia si uzurpovali nielen pojem holokaust, ale už i slovo genocída.

Vrcholom absurdnosti je, keď čo i len za označenie určitej udalosti za genocídu, teda vyjadrenie pozitívneho súdu (priradenie určitej vlastnosti niečomu) môže byť človek Židmi obvinený z popierania holokaustu. Podľa tejto logiky zrejme, ak hovoríme o slovenských obetiach, ide o trestný čin, zatiaľ čo v prípade židovských obetí holokaustu by, pochopiteľne, bolo také niečo úplne v poriadku.

Sme teda svedkami ďalšieho „krásneho“ poňatia slobody a demokracie v praxi.

Zábava