Jaslovské Bohunice jadrová elektráreňSlovensko donedávna patrilo k tým šťastným krajinám, ktoré mohli energiu vyvážať. Tento stav je však zmarený „vďaka“ Európskej únii, politike predošlých vlád a Ficovho Smeru. Dzurindova minulá vláda poslušne odklepla uzavretie dvoch funkčných, kvalitných blokov jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, aj Smer sa zase zaslúžil o to, že nám vôbec európski byrokrati môžu diktovať svoje pohnútky. Prvý blok bol odstavený v decembri 2006, druhý má nasledovať do konca tohto roka. V priebehu posledných rokov pritom Slovenská republika investovala do zvýšenia ich bezpečnosti takmer osem miliárd korún.

Kým boli v plnej prevádzke, produkovali Jaslovské Bohunice približne 40 % elektrickej energie na Slovensku. Ak sa ukončí zavretie 2 z ich 4 funkčných blokov, bude to deficit celých 20 % všetkej elektriny vyrábanej na Slovensku, čím zároveň prídeme o energetickú sebestačnosť. To spôsobí, že Slovensko sa z vývozcu elektrickej energie stane jej dovozcom, čím stratí jednak finančné prostriedky ako aj strategickú výhodu.

Ficova vláda sa teraz populisticky chytá slamky a snaží sa odvrátiť katastrofu, ku ktorej sama dopomohla: chce u predstaviteľov Európskej únie dosiahnuť, aby predĺžili lehotu, dokedy má byť definitívne ukončené uzavretie príslušných blokov. Príslušný eurokomisár sa však už vyjadril, že takéto návrhy jednoznačne odmieta.

Navrhované „riešenie“

Čiastočne by túto stratu mohla kompenzovať dostavba ďalších blokov našej druhej jadrovej elektrárne v Mochovciach. Nastáva absurdná situácia: zatiaľ čo odstavujeme dva zdravé bloky v Jaslovských Bohuniciach, ktoré by podľa expertov mohli byť funkčné minimálne ďalších 10 rokov (a ich výstavba stála miliardy), zbytočne by sa vyhadzovali ďalšie desiatky miliárd korún na dostavbu Mochoviec. Aj takúto náhradu však Európska únia odmieta povoliť: Slovenská republika už 10 mesiacov ponižujúco čaká na odobrenie zo strany Európskej komisie na dostavbu Mochoviec. „Náhodou“, práve z krajín EÚ, ktoré sa o záväzok odstaviť dva bohunické bloky najviac pričinili, prichádzajú teraz ponuky investorov na výstavbu nových blokov v Mochovciach.

Fico narieka nad rozliatym mliekom, no sám ho vylieval

Mnohí zástancovia terajšej vlády by asi argumentovali, že je to vina predchádzajúcej garnitúry. Dzurinda, Mikloš a spol. nepochybne nesú svoj podiel viny, ale nebyť podpory vstupu do Európskej únie zo strany Smeru, tak by referendum o EÚ neprešlo a zablokoval by sa celý proces vstupu. A nikto by nás nenútil zatvárať naše fungujúce elektrárne.

Ukazuje sa, že obhajovať národné záujmy Slovenska a byť v Európskej únii súčasne je zrejme nemožné. Ak chce Fico dostáť svojim sľubom o národno-štátnych záujmoch Slovenska, mal by sa jasne vymedziť a konať.

Zábava