Ján Mikolaj (minister školstva za SNS)Minister školstva Ján Mikolaj (SNS) je za povinné exkurzie do koncentračného tábora Osvienčim. Doteraz sú dobrovoľné. Návrh chce v rámci školskej reformy predložiť židovské múzeum a minister školstva s týmto návrhom súhlasí. Podľa denníka Pravda (z 19. 3. 2008) s tým Mikolaj súhlasí po tom, ako jeho rezort čelil mediálnej kritike, že šéf predmetovej komisie pre dejepis Róbert Letz „zmierňuje zodpovednosť prezidenta Jozefa Tisa pri deportáciách“.

S ešte absurdnejším prístupom, aký má Mikolaj, nedávno pobúril verejnosť francúzsky prezident židovského pôvodu Nicolas Sarkozy, ktorý navrhol, aby si každý školák „adoptoval detskú obeť holokaustu“.

Skratka SNS vraj znamená Slovenská národná strana

Už v minulosti sme informovali o prešľapoch ministra školstva Jána Mikolaja. Išlo o oficiálnu stránku Ministerstva školstva, kde v grafickej hlavičke webu sa nachádzalo šesť detí, pričom dve z toho boli čierne. Medzitým sa nám podarilo zistiť, že táto skutočnosť bola ešte pred spustením nového rezortného webu pracovníčkou MŠ pripomienkovaná, avšak Mikolajovi sa to páčilo – pripadalo mu to „také medzinárodné“.

Rok po spustení nového vzhľadu stránky prichádza Mikolaj s tým, aby boli pre školákov návštevy Osvienčimského múzea povinné.

Hoci skratka SNS znamená „Slovenská národná strana“, tieto Mikolajove kroky majú od slovenského národovectva ďaleko.

„Som za to, aby študenti v rámci vyučovania navštevovali Osvienčim,“ uviedol Mikolaj. Je za to, aby návštevy boli povinné a náklady na ne hradil štát. Projekt však podľa neho musia najprv posúdiť odborníci, ktorí tvoria dejepisné učivo. Táto povinná návšteva sa má týkať tretiakov stredných škôl.

Štátom podporovaný Auschwitz komplex

V súčasnosti chodia školy na exkurzie „pamätných miest holokaustu“ dobrovoľne a podľa dejepisárky z Gymnázia na Metodovej ulici Adelaidy Mezeiovej by to tak aj malo zostať: „Myslím si, že nie je možné študentom rozkázať, aby povinne chodili k pamätníku holokaustu. Ani niektorí dospelí to emocionálne nezvládnu.“ Podľa nej by to bolo pre časť žiakov priveľká psychická záťaž.

Pripomeňme, že mnohí, ktorí absolvujú exkurziu v Osvienčime v kombinácii s filmami či knihami, si budujú tzv. Auschwitz komplex alebo syndróm bielej viny.

Takí ľudia nedokážu niektoré témy vnímať kriticky a racionálne. Nedokážu vnímať židovstvo súvislostne a komplexne, iba cez obrovský iracionálny pocit hanby, viny a potreby večného odškodňovania. Neraz na slovenský národ ako aj iné európske národy hľadia ako na semenisko protižidovskej nenávisti a tak sa aj hanbia za svoj pôvod.

Ministerstvo školstva by sa malo viac snažiť, aby sa na dejepise študenti dozvedeli najmä o príčinách a nie iba dôsledkoch dejinných udalostí. Iba tak sa môžu všetci poučiť a vedieť, čo robiť a nerobiť, aby sa zlým veciam dalo vyhnúť.

Zábava