Daniel TupýFilozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave už 4. rok udelila „Cenu Daniela Tupého“. Do súťaže sa mohli zapojiť študenti s prácami, ktoré by podporili „myšlienku boja proti prejavom násilia, xenofóbie, rasizmu, nacizmu, netolerancie a ďalších nehumánnych prejavov v slovenskom i medzinárodnom kontexte“. Prvé miesto získala práca o znevýhodnení žien.

Je poľutovaniahodné, že univerzita, a to dokonca priamo Filozofická fakulta, naskočila na vlak takejto demagógie. Na samotnej budove školy visí pamätná tabuľa pripomínajúca, že Daniel Tupý bol zabitý skupinou neonacistov. Pri mieste činu na severe Petržalky bola dokonca odhalená socha k tejto udalosti.

Verzia, ktorá zvaľovala zabitie Tupého na neonacistov, bola však od začiatku vágna a dodnes sa nepotvrdila. Polícia sa zatiaľ pátraním dostala ako k najpravdepodobnejšej verzii, že Daniel Tupý bol zabitý ľuďmi z „podsvetia“, čo naznačuje skôr jeho prepojenie s drogovým dílerstvom.

S istotou neviem povedať nič. Či bol Daniel Tupý obeťou výzorovej intolerancie, alebo neplnenia si svojich finančných záväzkov v súvislosti s drogami.

Akademici by mali byť ale dostatočne vyzretí na to, aby z niečo tak nejasného nerobili politické modly na objednávku. Hľadanie pravdy a úcta k nej by totiž mali stáť vždy vyššie. Inak poznanie a aj riešenia stoja na hlinených nohách.

Zábava