Daniel TupýFilozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave už 4. rok udelila „Cenu Daniela Tupého“. Do súťaže sa mohli zapojiť študenti s prácami, ktoré by podporili „myšlienku boja proti prejavom násilia, xenofóbie, rasizmu, nacizmu, netolerancie a ďalších nehumánnych prejavov v slovenskom i medzinárodnom kontexte“. Prvé miesto získala práca o znevýhodnení žien.

Je poľutovaniahodné, že univerzita, a to dokonca priamo Filozofická fakulta, naskočila na vlak takejto demagógie. Na samotnej budove školy visí pamätná tabuľa pripomínajúca zabitie Daniela Tupého. Pri mieste činu na severe Petržalky bola dokonca odhalená socha k tejto udalosti.

Verzia, ktorá zvaľovala zabitie Tupého na neonacistov, bola však od začiatku vágna a dodnes sa nepotvrdila. Polícia sa zatiaľ pátraním dostala ako k najpravdepodobnejšej verzii, že Daniel Tupý bol zabitý ľuďmi z „podsvetia“, čo naznačuje skôr jeho spojenie s drogovou činnosťou.

S istotou neviem povedať nič. Či bol Daniel Tupý obeťou výzorovej intolerancie, alebo neplnenia si svojich finančných záväzkov v súvislosti s drogovou činnosťou.

Akademici by mali byť ale dostatočne zrelí na to, aby z niečoho tak nejasného nerobili politické modly na objednávku. Hľadanie pravdy a úcta k nej by totiž mali stáť vždy vyššie. Inak poznanie a aj riešenia stoja na hlinených nohách.

Zábava