Cigánska osada(Bratislava, 28.2.2014) Podľa informácií z Tlačového odboru Kancelárie ministersta vnútra vyhlásilo ministerstvo vnútra výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Termín uzávierky výzvy je 14. apríl tohto roku. V rámci dotačnej schémy 2014 pod gesciou vládneho splnomocnenca pre rómske komunity bolo na tento účel vyčlenených 620 tisíc Eur (18 678 120 Sk), z týchto peňazí však môžu mať prospech iba príslušníci cigánskeho etnika.

Podmienkou prijatia žiadosti je, aby vydané peniaze smerovali k zlepšeniu „nepriaznivej situácie rómskej komunity“. Nejde však o prvý prípad takto etnicky vymedzenej dotačnej schémy, zmienený úrad vládneho splnomocnenca sa každoročne podieľa na spravovaní grantového projektu len „pre Rómov“.

Mnoho slovenských občanov je pobúrených. Vláda totiž nevyčleňuje žiadne peniaze na zlepšenie „nepriaznivej situácie nerómskej komunity“, naopak, niečo také by bolo označené za rasistické a podrobené drvivej kritike masmédií, organizácií tretieho sektora či zahraničných síl. Žiadnemu masmédiu však nevadí, že v rámci „slovenskej“ vlády sú vyhlasované segregačné, len pre cigánske komunity určené, grantové schémy.

Nie sú snáď aj bieli, nerómski obyvatelia Slovenska často v núdzi? Prečo nie sú tieto prostriedky alokované na zlepšenie nepriaznivej situácie všetkých občanov bez rozdielu? Prečo si do tejto grantovej schémy nemôžu podať prihlášku aj žiadatelia, ktorí chcú pomôcť aj (zatiaľ) majoritnému obyvateľstvu? Nie je to celé iba ďalším dôkazom toho, že vláda na Slovensku vykonáva protislovenskú politiku, keď segregačne a nespravodlivo zvýhodňuje určité menšiny nad vlastný štátotvorný národ?

Zábava