Socha SvätoplukaKauza Svätoplukovej sochy v tejto uhorkovej sezóne pokračuje aj naďalej v absurdnom vývoji.

Na tlačovej besede Richard Sulík (SaS) povedal, že expertná komisia má posúdiť historickú a umeleckú rovinu. Je tu však aj politická rovina – osadenie sochy tesne pred voľbami, ktoré Sulík považuje za účelové, zároveň však avizoval, že to nebude kritériom pri jeho rozhodovaní. „Záverečná správa expertnej komisie, to bude to dôležité pre mňa,“ povedal Sulík.

Čo je to tá historická, umelecká a politická rovina?

Ad politická: tu Sulík ukazuje svoju argumentačnú pomätenosť. Je bežnou politickou praxou, že pozitívne veci sa odhaľujú tesne pred voľbami. Podľa tejto logiky by sme mali zbúrať diaľničné úseky, lebo boli otvorené pred voľbami ap.

Ad umelecká: možno je otázne, či umelecké stvárnenie sochy je úplne ideálne. Do veľkej miery je dnes takáto otázka relatívna a je možné prísť s akýmkoľvek záverom. Najmä v súčasnosti, keď mnohých súčasných pseudoumelcov by mala posudzovať tiež komisia, ale psychiatrická.

Ad historická: historická rovina je pre politicko-korektné postavičky tohto divadelného predstavenia kľúčová, zároveň aj najviac absurdná. Dvojkríž je starý symbol s náboženským pozadím. Používa sa na mnohých miestach vo svete. Dvojkríž je súčasťou slovenskej národnej symboliky. To, či sú jeho brvná rovnako široké alebo spodné je širšie, takisto to, či je dvojkríž v obdĺžniku, štvorci, či kruhu alebo ovále, trojuholníku, lichobežníku... je vecou štylizácie a konkrétnej potreby kompozičného zakomponovania s okolím. Má sa teraz Ruská federácia zriecť svojej zástavy len preto, lebo ju mal ako štátnu vlajku Slovenský štát – spojenec Tretej ríše? Alebo sa máme zriecť nášho ústavného symbolu – slovenského znaku – len preto, lebo je takmer identický ako ten, čo sme mali za Slovenského štátu? Slovenské stvárnenie dvojeurovej mince s dvojkrížom v kruhu tiež nikoho nepoburuje. Týchto príkladov by sa dalo uviesť nesmierne množstvo.

Je teda jasné, že rozhodnutie komisie nebude rozhodnutím odborným, ale politickým. A preto je kľúčové, kto bol do takejto komisie vybratý a ako daní členovia zmýšľajú politicky. Žiaľ, proslovenského prístupu tam veľa nie je. Je jasné, že „odborná komisia“ bola vytvorená iba na to, aby mohla akýkoľvek protislovenský krok posvätiť.

Zábava