Berlín: Chilský prezident Salvador Allende je medzi ľavičiarmi všeobecne uznávaný ako kultová osobnosť, pretože v ňom nevidia len prvého slobodne zvoleného marxistického prezidenta krajiny, ale aj martýra v boji proti temným silám reakcie. Medzičasom na túto gloriolu padá pár tieňov.

Docent pre latinoameristiku na slobodnej univerzite v Berlíne, Victor Farias, zistil, že Allende bol „zanieteným antisemitom“, ktorý svoje poznatky uverejnil v marci vo svojej knihe „Salvador Allende, antisemitismo y eutanasia“, v ktorej sa odvoláva na doktorandskú prácu Allendeho z roku 1933, v ktorej propagoval národno-socialistické rasové teórie. Farias túto prácu našiel v archíve univerzity Santiago de Chile. Nesie názov „Psycho hygiéna a zločin“. V štúdii zastáva Allende postoj, že židovský národ je charakterizovaný svojou „všeobecnou zločinnosťou“ a to isté platí aj pre „cigánov“ a „tulákov“.

Podľa mienky Allendeho je každá rasa determinovaná určitými formami zločinnosti. Ako psychicky chorých označil Allende vo svojej práci aj revolucionárov, ktorí navonok vyzerajú normálne, ale de facto sú nebezpečnými „psychopatmi“. Korunovaná je doktorandská práca neskoršieho marxistického prezidenta so žiadosťou nútenej sterilizácie psychicky chorých a chronických alkoholikov* – prípadne aj bez súhlasu postihnutých.

Farias okrem iného Allendeovi vytýka, že tieto výroky v žiadnom prípade neboli „mládežnícke hriechy“. Tak bol tento socialista od roku 1939 do 1941 ministrom zdravotníctva a v tejto dobe s pomocou eugenika E. Brüchera a Hansa Betzholda dali návrh na schválenie zákona, ktorý mal presadiť nútené sterilizácie duševne chorých. Samozrejme bol tento návrh chilskými lekármi striktne odmietnutý a neskôr už nebol v parlamente spomínaný.

Farias Allendemu berie hlavne za zlé, že to bola jeho vláda, ktorá údajnému „ns vojnovému zločincovi“ Walterovi Rauffovi poskytla azyl, ktorý bol svojho času obviňovaný stavbou údajných „plynových vozidiel“ v ns-likvidačných táboroch. Rauff pracoval po prevzatí moci armádou pre chilskú tajnú službu DINA. Zomrel v roku 1984. S Allendem to išlo už skorej ku koncu. 11. septembra 1973 bol zvrhnutý generálom Pinochetom. Po tom, ako si uvedomil svoju bezvýchodiskovú situáciu, spáchal samovraždu. Odvtedy nie je len kultovou postavou chilských ľavičiarov.

Okrem toho nebol Allende jediným na ľavicovej strane, ktorý choval averziu voči Židom. Je všeobecne známe, že Karl Marx, aj keď bol sám Žid, povedal o svojich súkmeňovcoch, že zlato je jediným bohom Izraela. Mienka, ktorá sa až do dnešného dňa vždy nanovo potvrdzuje.

______________

* Z hľadiska férovosti musíme priznať, že opatrenia ako tieto by boli národnému zdraviu prospešnejšie ako rehabilitačné programy pre nezmyselné existencie, ktoré po tom aj tak siahnu po fľaške. Sú nám známe prípady, keď alkoholici boli stokrát „odnaučovaní“. Načo vlastne? Raz sa to môže stať, možno aj dvakrát, ale od tretieho by sa malo takým bytostiam povedať, že si to zaplatí, alebo nech sa upije k smrti.

Zábava