(Knoxville, 30.08.2015) Štátna univerzita University of Tenneessee vyzýva svojich zamestnancov a študentov, aby prestali používať oslovenia on a ona. Má sa tak dosiahnuť genderovo (rodovo) neutrálna spoločnosť. Autorom týchto inštrukcií je univerzitná povereníčka pre homosexuálny aktivizmus Donna Braquetová. Akokoľvek to slovenským čitateľom znie pochybne, nejde o žart.

Braquetová, ktorá má podporu univerzitného vedenia, navrhuje namiesto on (he) a ona (she) začať používať alternatívy ako „xe“, „zir“ a „xyr“. Zároveň navrhuje, aby sa pedagógovia pred pozdravením spýtali študenta na jeho meno a zámeno, ktorým chce byť oslovovaný. Hlavný cieľ týchto opatrení je prekonať „tradičné genderové identity“.

Veľká väčšina reakcií verejnosti na tieto jazykové inštrukcie bola negatívna. Štátny senátor v Tennessee Mae Beavers (R) sa vyjadril, že ide o najabsurdnejšiu vec, o akej kedy počul. V reakcii na túto kritiku univerzitný hovorca zdôraznil, že nejde o povinné a záväzné inštrukcie, ale o snahu urobiť univerzitu viac rôznorodou a inkluzívnou.

Zábava