Gender poradcovia vo švédskej armáde(22.2.2015) Z najväčšej škandinávskej krajiny prichádza správa, ktorá potvrdzuje názory, podľa ktorých je tzv. genderová teória v skutočnosti ideológiou. Švédska armáda plánuje menovať genderových poradcov do každej vojenskej jednotky do roku 2016, aby tak realizovali svoj ambiciózny plán rozvoja genderových politík aj v armádnom prostredí. Nie všetci sú však týmto krokom nadšení.

Kapitánka Anna Björssonová, ktorá toto armádne opatrenie plne podporuje, hovorí: „Na tomto sme pracovali desať rokov. Nie je to nič nové, ale to, čo chceme teraz urobiť, je nájsť konkrétne spôsoby práce s genderovými otázkami.“ V súčasnosti prebiehajú školiace kurzy pre armádnych poradcov v otázkach gender.

Hoci je Švédsko považované za poprednú krajinu v oblasti rodovej (gender) rovnosti, podľa Björssonovej je pred nimi stále veľa práce. „Aj dnes je žien v armáde iba 10 %. Nejde o otázku, čo môžu ženy priniesť do armády – myslím, že pri tom musí byť človek opatrný –, ale je veľmi dôležité, aby sme mali v armáde nielen väčšiu rodovú rôznorodosť, ale aj rôznorodosť veku, pôvodu či etnickej príslušnosti. Homogénna skupina si nikdy nedokáže vzájomne zlepšiť svoje argumenty, pretože majú zväčša na všetko rovnaký názor,“ doplnila. Podiel žien v armáde však stále rastie, v roku 2013 bola medzi záujemcami o armádnu službu pätina príslušníčok nežnejšieho pohlavia.

Správa vyvolala kontroverzie na sociálnych sieťach. Jeden užívateľ Twittera sa pýta, či nejde o vtip. Známy švédsky psychiater David Eberhard prirovnal zavedenie genderových poradcov k scénke britskej humoristickej skupiny Monty Python Ministry of Silly Walks. Podľa iných ide o ideologizáciu armády v duchu genderových teórii, podobne ako v armádach komunistických krajín pôsobili politruci, politickí komisári pre komunistickú ideologickú formáciu vojakov.

Kapitánka Björssonová túto kritiku odmieta: „Uznávam, že sú tu aj ďalšie dôležité problémy, ale ako jedna z najväčších organizácií vo Švédsku musíme žiť podľa genderových ideálov, ktoré ako spoločnosť vyznávame.“

Zábava