Tehotná žena a dieťa(New York, 01.02.2015) Asi každá žena pred pôrodom by sa smiala, keby ste jej položili otázku, či je ženou alebo mužom. Dnes sú však na svete také miesta, kde sa to rodičiek musia spýtať z úradnej povinnosti. A nejde o žart. V americkom štáte New York totiž rodné listy po novom obsahujú kolónku „rod rodičky“ s možnosťami žena/muž. Táto zmena bola zavedená pre transmužov, biologické ženy, ktoré sa identifikujú ako muži, ale pre svoje ženské orgány môžu rodiť. Zmení to spôsob, akým spoločnosť vníma materstvo?

Aj za touto zmenou stojí kontroverzná teória gender, podľa ktorej nie je podstatné biologické pohlavie, ale sociálne pohlavie (známe tiež ako gender či rod), ktoré si určuje každý človek samostatne. V posledných rokoch stále viac štátov začína prispôsobovať svoje zákony tejto teórii. To je hlavný dôvod, prečo môžu v New Yorku rodiť aj „muži“.

Podľa kritikov je genderová teória ideologickým konštruktom, ktorý je v rozpore s poznatkami prírodných vied. Na Slovensku je v tejto súvislosti známe najmä video Paradox rovnosti pohlaví nórskeho komika Haralda Eia.

Zábava