Gender-WC(Sacramento, 08.10.2014) Od začiatku tohto roka môžu „konzistentne transrodoví“ študenti základných a stredných škôl v najväčšom štáte USA navštevovať toalety pre opačné pohlavie. Podobne sa môžu rozhodnúť, či chcú športovať v dievčenskom alebo chlapčenskom družstve v súlade so svojou „rodovou identitou“. Dnes je Kalifornia už opäť o krok ďalej. Miestne univerzity odstraňujú oddelené ženské a mužské záchody, informuje nemecký týždenník Junge Freiheit.

Tento krok má ukončiť údajnú diskrimináciu transsexuálov a „transrodových ľudí“. Náklady tohto projektu, na ktorom sa podieľa desať univerzít nie sú dnes ešte známe. Na pozadí tohto opatrenia je zákon prijatý pred niekoľkými rokmi v štáte Kalifornia, podľa ktorého nesmú verejné vzdelávacie inštitúcie „diskriminovať transsexuálne osoby“. Čo je diskriminujúce na tom, že osoby s penisom idú vykonať biologickú potrebu do záchodov pre mužov a osoby s vagínou do záchodov pre ženy, už zákon nevysvetľuje, tvrdia kritici.

Dôsledná aplikácia genderovej ideológie vyžaduje, aby všetky školy umožnili študentom používať aj záchody určené pre opačné pohlavie. Majú sa tým údajne naplniť ľudské práva „transľudí“. Nezabudlo sa však napr. na ľudské práva žien, ktoré nechcú na toaletách stretávať mužov so samodeklarovaným „problémom rodovej identity“? Aj takéto otázky kladú odporcovia týchto opatrení z radov študentov a rodičov.

Zábava