Neomarxistická organizácia Zelená mládež v duchu sexuálnej revolúcie hlása heslo „po*ebte sa všetci“.

Neomarxistická organizácia Zelená mládež v duchu sexuálnej revolúcie hlása heslo „po*ebte sa všetci“.

Aspoň tak to vníma mládežnícka organizácia Strany zelených v Nemecku, ktorá si hovorí Zelená mládež (Grüne Jugend). Tá sa totiž pohoršovala nad tým, že sa Európsky súd pre ľudské práva riadi „zastaralými morálnymi predstavami“, ktoré očividne povyšuje nad základné samourčovacie práva človeka. Jedným z týchto práv má byť aj právo na pohlavný styk medzi príbuznými.

Toto vyhlásenie Zelenej mládeže je síce z roku 2012, ale platné je aj v súčasnosti, teda v čase, keď sa boj proti „zastaralým morálnym predstavám“ naplno rozvíja aj u nás. Naši pravidelní čitatelia si určite všimli, že sa v poslednej dobe venujeme podobným témam pomerne často a prinášame o nich správy z rôznych kútov sveta.

Robíme to preto, lebo sa snažíme poukázať na skutočnosť, že to, čo sa odohráva teraz v Spojených štátoch amerických, Francúzsku alebo Nemecku, sa o niekoľko rokov bude odohrávať aj u nás. Rôzne ľavicové spolky, ktoré tu začínajú s podporu vlády, médií, zahraničných diplomatov a rôznych nadnárodných organizácií prekvitať, sú toho jasným dôkazom.

Stačí sa pozrieť na otázky, ktorým sa Zelená mládež oficiálne venuje a porovnať ich s tým, čo sa u nás pomaly dostáva do povedomia. Základom ich činnosti je drogová politika (presadzujú legalizáciu marihuany), antirasizmus, feminizmus, „rodová“ rovnosť, homosexualita (a zjavne nie len to), demokracia a ľudské práva.

Celá táto agenda je teda úplne rovnaká s agendou tunajších ľavicových mimovládnych organizácií. Až na ten rozdiel, že u nás si zatiaľ nedovolia obhajovať incest. Zatiaľ. Na Slovensku pracujú ešte iba na úrovní získania práv pre homosexuálov, keďže v otázkach ľudských práv „zaostávame“, ako to radi zdôrazňujú. Môžete si byť však istí, že keď splnia túto úlohu, budú žiadať ďalšie „ľudské práva“, pre ďalšie menšiny, nech sú akéhokoľvek podivného charakteru.

Všetkých názorových protivníkov budú pritom napádať absurdným spôsobom. Ich hlavnou zbraňou bude nálepkovanie pomocou slov ako fašisti, nacisti, extrémisti a homofóbi. Budú to robiť, vlastne oni to robia už teraz, presne ako Zelená mládež.

Tá napríklad tvrdí, že obhajovanie zákazu incestu možnosťou vzniku závažných genetických porúch u detí, ktoré by z takého styku vzišli, je akoby z doby, keď sa štát chcel starať o čistotu genofondu svojho národa. Inými slovami, „zakazovať incest“ sa rovná „podporovať nacizmus“. A ako správni antinacisti/antifašisti by ste teda mali priať každému druhu lásky a radovať sa z každého postihnutého človeka, ktorý sa kvôli tomu narodí.

Ak sa vám nepáči, čo sa nám kovaní neomarxisti (pre tých, ktorým je nemecká politická scéna cudzia, tak „zelení“ sú v Nemecku len prefarbení komunisti; u nás si zase hovoria sociálni demokrati alebo iba demokrati) snažia pretlačiť, je najvyšší čas uvedomiť si, že im musíme čeliť a bojovať proti nim pri každej príležitosti. Nedajme sa zastrašiť ich nálepkami a nenaleťme na ich sladké reči o ľudských právach.

Zábava