Rodovo určené WC (Sacramento, 03.01.2014) Od 1. januára 2014 vstúpili v Kalifornii do účinnosti nové zákony, jeden z nich je vnímaný mimoriadne kontroverzne. Ide o zákon, ktorý umožňuje študentom základných a stredných škôl, ktorí sa konzistentne identifikujú ako transrodoví (transgender), používať toalety určené pre opačné pohlavie. Rovnako majú možnosť výberu, či chcú športovať v dievčenskom alebo chlapčenskom tíme v súlade so svojou „rodovou identitou“. V praxi to znamená, že napríklad žiak s mužskými pohlavnými znakmi, ktorý sa však sám identifikuje ako dievča, môže navštevovať a používať dievčenské záchody alebo športovať v dievčenskom družstve.

Proti tomuto zákonu, ktorý bude od začiatku nového roka aplikovaný, sa vzniesla vlna odporu. Mnohí rodičia, združenia a politici sa ho snažia zrušiť prostredníctvom referenda, na ktoré už údajne zozbierali dostatok podpisov. Konať sa však bude môcť najskôr až v novembri.

Christy Musserová je jedna z nespokojných rodičov, ktorá tvrdí, že jej dcéra z ôsmej triedy nechce, aby „transrodoví“ chlapci mohli navštevovať ženské záchody. „V tomto veku sú deti mladé, nevinné, iba sa postupne učia o sebe a svojom tele, nepotrebujú sa znepokojovať nad tým, že na záchod príde chlapec a bude sa na ne pozerať, alebo opačne,“ dodáva.

Na nový kalifornský zákon, ktorý je prvým svojho druhu v USA, však odzneli aj rezignovane ironické reakcie. Známy internetový komik Paul Ramsey odporúča stredoškolákom, aby sa sami označili za „transrodových“ a mohli tak navštevovať dievčenské záchody a sprchy s cieľom pohlavného zblíženia (na gender úrovni však pôjde o dnes tak chvályhodný lesbický vzťah), hrať v dievčenských tímoch, v ktorých budú vzhľadom na v priemere vyššiu mužskú výkonnosť excelovať a dokonca môžu z takých tímov postupne vytlačiť „tradičné ženy s vagínou“.

Podľa niektorých ide len o zákonité pokračovanie procesov naštartovaných už sexuálnou revolúciou. Iní sa pýtajú, koľko ešte potrvá, kým budú podobné opatrenia rozšírené aj na vysoké školy či na všetky verejné záchody a športové tímy v krajine.

Zábava