PedofíliaTaliansky odvolací súd zrušil odsudzujúci rozsudok voči šesťdesiatročnému sociálnemu pracovníkovi, ktorý sa mal dopustiť pedofílie voči jedenásťročnej dievčine, o ktorú sa staral. Súd odôvodnil svoje rozhodnutie tým, že medzi dotyčnými osobami sa vytvoril „romantický“ vzťah.

Podozrivého Pietra Lambertiho, ktorý pracuje ako sociálny pracovník v Catanzaro v Calabrii, prichytila zásahová policajná jednotka v posteli s jedenásťročnou zverenkyňou. Následne bol odsúdený súdom na päťročný trest odňatia slobody za sexuálne zneužívania maloletej osoby.

V Taliansku je veková hranica pri tomto trestnom čine stanovená na 14 rokov, v prípade, ak staršia osoba pri sexuálnom styku je v pozícii autority voči zneužitému dieťaťu, je to 16 rokov. Podľa odvolacieho súdu sa dievčina do staršieho muža „zaľúbila“, sama sa mu ponúkala a ten preto nemôže byť takým spôsobom trestaný. Celý prípad sa vracia na súd prvej inštancie.

Význam tohto súdneho rozhodnutia spočíva v tom, že ide o ďalší krok k postupnému zníženiu až odbúraniu vekovej hranice pri sexuálnom styku, čo by znamenalo dekriminalizáciu a následne legalizáciu pedofílie. Spoločnosť sa však našťastie stále veľmi negatívne stavia voči sexuálnemu zneužívaniu detí dospelými, preto je nevyhnutné zmeniť toto povedomie, ak má byť pedofília akceptovaná.

Preto sú tu snahy o presadenie vnímania pedofílie ako vzťahu s obojstrannou láskou, kde v prípade maloletého dieťaťa ide o „dobrovoľné“ rozhodnutie – v Belgicku už môže dieťa akéhokoľvek veku podať žiadať o vlastnú eutanáziu, takže „niet divu“, čo všetko sa na zvrhlom Západe deje.

Dané skutočnosti si treba spojiť aj so snahami zaviesť sexuálnu výchovu do čo najnižších tried na školách. Tak budú deti už veľmi skoro náchylné k tomu, aby si „vyskúšali naučené“. A maličké, sexu chtivé deti ako produkt nového, liberálneho školstva je niečo, o čom pedofili snáď donedávna ani nesnívali.

V skutočnosti pomaly smerujeme k naplneniu starého cieľa organizácií pederastov, ktoré začali vznikať na Západe už v 70. rokoch, a to zrušenia akejkoľvek vekovej hranice pre sexuálny styk.

Najnovšieho snahy pedofilných úchylákov sú iba ďalším štádiom sexuálnej revolúcie, ktorej modus operandi funguje približne nasledovne: normalizácia – legalizácia (dekriminalizácia) – akceptácia – ochrana pred „dikrimináciou“ (podľa potreby). Takýmto spôsobom boli už presadené: rozvod, umelá antikoncepcia, nevera, promiskuita, pornografia a čiastočne už aj homosexualita.

Podľa rôznych indícií bude nasledovať práve pedofília, polygamia, incest, zoofília a kto vie, čo ďalej. Nejde o žiadne strašenie, ale, žiaľ, o tvrdú realitu, ktorú preukazuje stále viac a viac indícií. Tento článok informuje len o jednej z mnohých.

Čo však treba robiť? Ako pri každej revolúcii, ktorá je vo svojich východiskách zločinná, je nevyhnutné proti nej bojovať, zastaviť ju a zvrátiť. Proti sexuálnej revolúcii postavme duchovnú a mravnú kontrarevolúciu. Poznávajme, šírme a žime mravy našich predkov a realizujme tak nanajvýš aktuálne heslo „obnova rodiny – vzkriesenie národa“. Iba tak zabránime tomu, aby naše deti nežili v prostredí, kde je zneužívanie detí legálne a akýkoľvek odpor je označovaný za pedofíliofóbiu alebo podobne absurdné slovo. Konajte dnes, lebo zajtra to už nemusí byť možné.

Zábava