Mnoho obrezaných mužov si neuvedomuje, že boli poškodení obriezkou, pretože nevedia o funkciách penisu v neporušenom stave. Zároveň, mnoho obrezaných mužov nie je schopných rozpoznať poškodenia spôsobené obriezkou a mylne sa domnievajú, že abnormality ich penisu sú „normálne“ alebo „bežne vrodené vady“. Ak patríte medzi tých, ktorých v detstve nechali poškodiť obriezkou vaši rodičia, mali by ste si vypočuť argumenty i z druhej strany, zo strany výhod neobrezaných mužov, aby ste v budúcnosti nespravili podobnú chybu ako vaši rodičia aj vy.

„Riziká obriezky u novorodencov sú zanedbávaným a ignorovaným argumentom proti obriezkam. Často nie sú dôsledky zlého chirurgického zákroku badateľné ešte niekoľko rokov po tom, čo bol zákrok vykonaný. Na dlhodobé negatívne dôsledky novorodeneckej obriezky na sexuálne zdravie amerických mužov musia obrátiť svoju pozornosť jednak lekári, rodičia, ale i zákonodarcovia.“

James L. Snyder, MD, bývalý prezident Virginskej urologickej spoločnosti

V tomto článku si ukážeme, že štatisticky jediným dlhodobým následkom obriezky nemusí byť iba zvýšenie šance získať Nobelovu cenu, ale aj spôsobenie ďalších vážnych zdravotných psycho-sexuálnych ťažkostí.

Dôsledkami obriezky ako umelého zásahu do prírodných funkcií žaluďu a predkožky totiž najčastejšie bývajú:

 1. Malá až žiadna pohyblivosť kože; Zjazvenie
 2. Fotografia zobrazuje nedostatočnú pohyblivosť kože pri erekcii obrezaného penisu. Všimnite si tmavú jazvu, ktorá vznikla na mieste, kde bola amputovaná predkožka.

  Celková napnutosť kože a neprirodzene suchá predkožka a žaluď spôsobujú niektorým mužom (a ich partnerkám) bolesť, oteru a krvácanie pri sexe. Praskliny vzniknuvšie v koži obschnutého tkaniva vytvárajú efektívne podmienky na prenos a získanie pohlavne prenosných chorôb, vrátane vírusu HIV.

  Päť záberov zachytáva ako sa predkožka intaktného, neobrezaného penisu pohybuje počas sexuálnej aktivity.

  Rozsah pohybu predkožky označený bodom A, je niekoľko centimetrov dopredu a dozadu. Všimnite si, ako sa pohybuje bod B a ako sa na konci predkožka rozširuje, aby obopla žaluď. Všimnite si tiež hladký povrch žaluďa neobrezaného penisu. Vlhký povrch sliznice predkožky a žaluďa je porovnateľný so zvlčením ženských pyskov a pošvy.

 3. Keratinizácia
 4. Obrezaný úd, pohľad zhora. Žaluď je v pokojnom stave vnútorným orgánom chráneným vlhkým tkanivom sliznice predkožky. Bez predkožky je žaluď vystavený vonkajším vplyvom a prostrediu (ovzdušiu, mydlu, oblečeniu, slnku, atď.). Žaluď sa vysušuje a dochádza k rozrušovaniu niekoľkých ďalších vrstiev kože (keratinizácii). Porovnajte na obrázkoch suchý, popraskaný obrezaný žaluď so sliznicou zvlhčovaným žaluďom intaktného, neobrezaného penisu. Neprirodzene vysušený obrezaný penis môže spôsobiť odreniny a krvácanie pri sexe, zatiaľ čo zvlhčený žaluď neobrezaného penisu robí sexuálny styk príjemnejším, najmä pri prieniku. Pri sexuálnom styku ženy s obrezaným mužom môže byť spôsobená „vaginálna suchosť“ sčasti aj takto vysušeným obrezaným penisom.

  Intaktný úd, pohľad spredu.Obriezka okrem odstránenia oblasti husto posiatej nervovými zakončeniami spolu s predkožkou odstráni až 50 % z celkovej kože penisu a súvisiacich nervových zakončení. Odhalený žaluď potom keratinizuje, čo spôsobuje ďalšiu stratu citlivosti a vzrušivosti. Mnoho obrezaných mužov v prieskume uviedlo, že znecitlivenie žaluďa u nich spôsobilo, že upustili od predohry s nižšou vzrušivosťou v prospech okamžitého pohlavného styku, či inak neobvyklej stimulácie, ktorou sa pokúšali vybudiť vyššiu vzrušivosť. Takýto obrezaní muži sa často ponáhľajú do styku, ale – často potrebujú nezvyčajné a niekedy aj násilné spôsoby, aby pocítili dostatočné vzrušenie a dosiahli orgazmus. Iní obrezaní muži zasa v prieskume uviedli, že častejšie sa začali spoliehať na iné, než vaginálne stimulácie vzrušivosti (napr. orálny sex, análny sex, masturbácia – experimentovanie s homosexuálnych a bisexuálnym konaním) alebo si kompenzovali zníženú kvalitu sexuálneho pôžitku s množstvom sexuálnych aktov (častá príčina promiskuity u obrezaných mužoch).

  Nakoniec, ku keratinizácii dochádza aj po vykonaní obriezky v dospelom veku. Môže k nej tiež dôjsť i v prípade neobrezaných mužov s krátkou predkožkou, alebo pri tých mužoch, ktorí zvyčajne nosia svoje predkožky v stiahnutej a nie žaluď obopínajúcej polohe.

  Predstavte si, aký vplyv na ženskú pohlavnú vzrušivosť by malo odstránenie predkožky klitorisu a malých pyskov ohanbia. Vystavenie klitorisu stálym vplyvom vonkajšieho prostredia by malo podobné účinky na pohlavnú vzrušivosť ako má odstránenie predkožky pri mužskej obriezke.

 5. Chýbajúca uzdička (fenulum)
 6. Uzdičku tvorí sieť citlivých tkanív slizkej riasy spájajúcich predkožku so žaluďom (je podobná ako uzdička pod jazykom či hornou perou). Uzdička je husto posiata voľnými nervovými zakončeniami, a preto je označovaná za mužský „bod G“ – najerotogénnejšiu časť penisu. Obriezka často poškodzuje práve uzdičku. Neporušený penis so zasunutou predkožkou a zdravou uzdičkou.

 7. Kožné premostenia
 8. „Kožným premostením“ nazývame kožné tkanivo, ktorým sa zrastá po obriezke žaluď so zvyškami predkožky. Pri erekcii a / alebo sexuálnej aktivite, môžu kožné premostenia sťahovať tkanivá žaluďa a spôsobovať tak nemalú bolesť. Muž môže mať jedno alebo viacero kožných premostení rôznej dĺžky a šírky. Niektoré z nich sú v jednej rovine s povrchom penisu, zatiaľ čo iné môžu vytvoriť z kože slučku, skrz ktorú by bolo možné prestrčiť ceruzku. Kožné premostenia sprevádzajú ako komplikácie novorodeneckú obriezku a nedochádza k nim pri vykonaní obriezky v dospelom veku, pretože iba novorodenecká obriezka vyžaduje nútené rozdelenie predkožky a žaluďa (prirodzené oddelenie nastáva medzi neskorším detstvom a 18.-stym rokom života). Odstránenie predkožky dieťaťa pred jej prirodzeným oddelením od žaluďu spôsobí odhaľovanie a následné obsychanie žaluďu, koronálneho hrebeňa, ktorý sa môže spojiť s obschnutou kožou zvyšku predkožky. Takéto spojené tkanivo je vlastne nežiaducim kožným premostením. 9. Variácie v pigmentácii
 10. Pigmentácia epidermálneho tkaniva obrezaného penisu sa často líši od pigmentácie slizničného tkaniva žaluďa a vnútornej predkožky. Na neporušenom penise je viditeľné len epidermálne tkanivo a tkanivo vonkajšej predkožky, a pritom pigmentácia týchto dvoch tkanív je väčšinou zhodná. Rozdiely v pigmentácii začnú byť nápadné, až keď je predkožka stiahnutá a žaluď odhalený.

  Na obrezanom penise je akýkoľvek rozdiel v pigmentácii (medzi epidermálnym tkanivom a slizničným tkanivom žaluďa a zvyškom vnútornej predkožky) trvalo viditeľný. Ostré kontrasty rôznych farieb častí kože penisu môžu byť zdrojom rozpakov a zníženého sebavedomia niektorých obrezaných mužov.

 11. Žliabky; chýbajúce časti žaluďa
 12. Oddelenie predkožky od žaluďa prebehne niekedy v období neskoršieho detstva a 18.-steho roku života, a teda násilné oddeľovanie nie je v tomto prípade pri obriezke dospelých nutné. Novorodenecká obriezka však zahŕňa aj vynútené oddelenie žaluďu od predkožky, pričom môže dôjsť doslova k odtrhnutiu tých miest žaluďa, ktoré sú ešte pevne spojené s predkožkou. Rovnako, niektoré nástroje používané pri obriezke (napr. Sheldonove svorky) môžu poškodiť celý alebo len časť žaluďu, alebo nedostatočne izolovať skalpel, ktorým sa odstraňuje predkožka, od žaluďu.

 13. Ostatné poruchy, ktoré môže zapríčiniť obriezka
  • Stenóza ústia močového kanálika: Normálne ústie močového kanálika na neobrezanom penise je rozmerov a tvaru podlhovastej škárky. Keď je penis dieťaťa umelo zbavený ochrannej predkožky, ústie močového kanálika môže byť podráždené močom, stolicou a odermi od plienok. Opakované podráždenia môžu viesť k stenóze, zúženiu ústia močového kanálika. Ak došlo k takej stenóze, ktorá bráni v močení, chlapec bude potrebovať meatotómiu, chirurgické znovuotvorenie ústia močového kanálika.

  • Vyklenutie / zakrivenie penisu: Nerovnomerné odstránenie tkaniva pri obriezke môže spôsobiť, že koža bude na jednej strane penisu napnutejšia než na tej druhej. Následne, počas erekcie môže dôjsť k vyklenutiu či zakriveniu penisu. Zakrivenie tiež môže byť vrodené a prejavovať sa od narodenia alebo vznikať ešte v dôsledku Peyronieho choroby.

  • Fibroepitálny polyp: je kúskom predkožky, ktorý zostáva na žaludi po zlej obriezke, neskôr sa môže stať zárodkom nádorového ochorenia.

  • Krvácanie, infekcie, amputácia penisu, zmena pohlavia a smrť sú ďalšími zjavnými následkami obriezky.

Použitá literatúra

Bigelow J. The Joy of Uncircumcising! Aptos: Hourglass Publishing 1995:22-3.

Taylor JR, Lockwood AP, Taylor AJ. The prepuce: specialized mucosa of the penis and its loss to circumcision. British Journal of Urology 1996;77:291-5.

Hammond T. Awakenings: A Preliminary Poll of Circumcised Men. San Francisco: NOHARMM 1994.

Per Judith Seifer, R.N., President, American Assn. of Sex Educators, Counselors and Therapists. In Ask Men’s Health. Men’s Health Magazine October 1994;133.

Zábava