Tento príspevok je reakciou na bohapustné zavádzanie týždenníka Plus 7 dní, ktorý na svojich stránkach zverejnil článok o obriezke ako „sexi prevencii“. Redaktorka Martina Utešená sa nám pokúša v tomto článku vymenovať klady obriezky (cirkumcízie) na základe jedného vyjadrenia doktora, pritom však tieto tvrdenia stoja na vode. Nosným argumentom jej článku je, že obriezka chráni obrezaného pred infekčnými a inými pohlavne prenosnými chorobami: ako však uvidíme v tomto príspevku, odvolávajúcom sa na vyše 50 zdrojov, obriezka nielenže nechráni obrezaného pred pohlavne prenosnými chorobami, ale ba naopak, obrezaného priamo týmto rizikám vystavuje. Navyše, obriezka spôsobuje obrezanému celý rad fyziologických a psycho-sexuálnych porúch, z ktorých mnohým nebola doteraz venovaná v medicíne dostatočná pozornosť, najmä kvôli tlaku židovskej náboženskej obce, ktorá obriezku praktizuje na mladých chlapcoch ako súčasť svojho okultného rituálu.

Aby sme mohli odolávať „mediálnej masáži“ o „zázrakoch“ obriezky a aby sme predchádzali jej podstupovaniu z nevedomosti, musíme sa teda zoznámiť s výhodami, ktoré oproti obrezaným mužom majú od prírody muži neobrezaní, s nepoškodenou, celistvou a vyvinutou predkožkou.

Hlavný rad „výhod“, respektíve prínosy zachovania prírodného stavu penisu, spočívajú v zachovaní hlavnej funkcii penisu – a síce ako rozmnožovacieho a vzruchového pohlavného orgánu. Ako sa ďalej dozvieme z článku, odstránením predkožky obriezkou stráca penis schopnosť plniť túto svoju primárnu funkciu orgánu a obrezanému spôsobuje miesto potechy a uspokojenia zo sexuálneho styku zdravotné a častokrát i psychické ťažkosti. Ako vieme, k ejakulácii mužského semena, ktorá je potrebná k oplodneniu ženského vajíčka, dochádza v čase kulminácie vzrušenia – avšak muži bez predkožky mávajú väčšie ťažkosti dosiahnuť bod vrcholu, a teda obriezku budeme posudzovať najmä z tohto uhlu pohľadu. Informujeme o tom čitateľa z toho dôvodu, aby pri čítaní tohto článku nenadobudol pocit, že „pôžitok zo sexu“ je jediným kritériom, ktorý by mal určovať naše hodnotiace súdy o obriezke. Musíme si však uvedomiť, že práve „pôžitok zo sexu“ z veľkej časti ovplyvňuje priebeh sexuálneho styku a absencia takéhoto pôžitku, respektíve zníženie intenzity jeho vnímania či naopak, dokonca pocit bolesti v dôsledku obriezky môže sexuálny styk robiť násilným, respektíve môže stáť ako skrytý prvok za bi- až homosexualitou.

Pozrime sa teda spoločne na benefity zachovania prírodného stavu penisu: Boh a jeho príroda predsa najlepšie pozná tajomstvá svojho stvorenia.

 1. Plná dĺžka a hrúbka obvodu penisu
  Predkožka tvorí viac ako polovicu z celkového povrchu kože na penise1. Priemerná plocha rozbalenej a natiahnutej predkožky dospelého zdravého muža zaberá okolo 60-90 štvorcových centimetrov 2. Predkožka robí penis vizuálne dlhším v pokojnom stave, najmä, keď presahuje okraje žaluďa. Dvojvrstvové tkanivo predkožky sa počas erekcie rovnako plní krvou a robí vizuálne aj na dotyk penis tvrdším a plnším. Keď sa predkožka natiahne na koronárny hrebeň žaluďa, robí ho väčším a výraznejším, a obaja partneri pri súloži pociťujú väčšiu stimuláciu. Obrezaný penis vyzerá kratší a tenší, a najmä je menej stimulujúci než neporušený mužský penis.

 2. Ochrana pred poškodením
  Rukávnik tkaniva známy ako predkožka v nepoškodenom stave prekrýva jemnú sliznicu žaluďa a chráni ju pred odrením, vysychaním, keratinizáciou a látkami z prostredia, ktoré by mohli kvalitu a funkčnosť sliznice poškodiť. Sliznica žaluďa je pôvodne vnútorným telesom, ktoré je pred vonkajšími vplyvmi chránené inými telesami, podobne ako ženský klitoris. Vplyv nepriaznivých podmienok vonkajšieho prostredia na sliznicu žaluďa obrezaného penisu a následné psycho-sexuálne zmeny správania takto postihnutých mužov neboli z nábožensko-ideologických dôvodov nikdy dostatočne preskúmané. V súčasnej dobe však zvýšený počet anonymných správ obrezaných mužov potvrdzuje, že penis postihnutý keratinizáciou v dôsledku obriezky, sa stáva menej citlivým a prah vzrušivosti u obrezaných mužov vzrastá, čo v praxi znamená, že obrezaní častejšie vyžadujú násilné formy súlože (oddávajú sa sado-masochizmu), respektíve vyhľadávajú alternatíve formy súlože (análny styk, homosexuálny rektálny styk, ap.), za účelom dosiahnutia svojho sexuálneho uspokojenia 3 4.

 3. Hrebeňové zväzky – plnosť sexuálneho pôžitku
  Vnútorná časť predkožky je husto posiata nervovými zakončeniami v podobe hrebeňových zväzkov, ktoré prenášajú do mozgu sexuálne vzruchy1. Tvoria tak spolu s predkožkou primárnu erotogénnu zónu penisu a ich existencia (respektíve prítomnosť) je dôležitá pre intenzitu a úplnosť vnímaného sexuálneho pôžitku5.

 4. Kĺzavosť
  Predkožka je jediná pohyblivá časť penisu. Pri heterosexuálnej súloži neobrezaného muža so ženou, predkožka a sliznica žaluďa spolupracujú a vo vzájomnej interakcii vytvárajú kompletnú sexuálnu odozvu. Pri heterosexuálnom pohlavnom styku, neabrazívne kĺzanie penisu dovnútra a zase von z pošvy umožňuje hladké a príjemné splynutie oboch partnerov. Bez tejto kĺzavosti pôsobí žaluď obrezaného penisu ako jednosmerný ventil, cez ktorý je vypúšťaný vaginálny sekrét mimo telo ženy, kde na vzduchu vysychá. Kvôli tomu potrebujú páry so zastúpením obrezaného muža používať umelé lubrikanty, ktoré zabezpečujú inak prirodzené zvlhčenie pošvy a penisu počas celého pohlavného styku6.

 5. Špecializované zmyslové tkanivá
  Okrem spomínaných hrebeňových zväzkov predstavujú tisíce stočených vysokocitlivých receptorov (Meissnerove krvinky) najdôležitejšiu zmyslovú časť penisu1. Predkožka obsahuje dokonca zväzky chrbticových nervov a okolo 10 až 20-tisíc erotogénnych nervových zakončení rôznych druhov, ktoré sú citlivé na jemný pohyb a tlak, malé zmeny teploty a povrchu, s ktorým dochádzajú do styku7 8 9 10 11 12.

 6. Uzdička
  Uzdičku tvorí sieť citlivých tkanív slizkej riasy spájajúcich predkožku so žaluďom (je podobná ako uzdička pod jazykom či hornou perou). Uzdička je husto posiata voľnými nervovými zakončeniami, a preto je označovaná za mužský „bod G“, ktorého dráždenie spôsobuje mužovi rozkoš13. V závislosti od chirurgických metód býva uzdička pri obriezke buď čiastočne, alebo úplne odstránená.

 7. Riadny krvný obeh
  Predkožka obsahuje niekoľko metrov ciev vrátane slizničných (uzdička) a chrbtových artérií. Strata tak bohatého cievneho riečiska a dobre prekrveného tkaniva zapríčinená obriezkou znamená obmedzenie dodávky krvi do žaluďa, poškodzujúc tak základné funkcie penisu a majúc zároveň vplyv na jeho ďalší vývin1.

 8. Imunologická obrana
  Jemná sliznica vnútornej predkožky produkuje plazmatické bunky, ktorých sekrétom sú protilátky imunoglobulínu a antibakteriálne a antivírusové bielkoviny7 14, ako napríklad enzým lysozým15, ktorý zabíja patogény. Všetky sliznice ľudského tela (ako pery, očné viečka, vagína, predkožka, anus) sú prvou obrannou líniou tela pred ochoreniami. Táto obranyschopnosť predkožky môže byť jedným z dôvodov, prečo je u neobrezaných mužov menšie riziko výskytu chlamýdii a iných pohlavne prenosných chorôb než u mužov obrezaných16 17 18 19 20 21.

 9. Langerhansove bunky
  Tieto špecializované tkanivové bunky vyskytujúce sa na vnútornej strane predkožky sú súčasťou imunitného systému a penis chránia pred vírusmi ako HIV (AIDS) 14 15 16 18.

 10. Riadny lymfatický obeh
  Predkožka obsahuje lymfatické cievy, ktoré sú potrebné pre riadny lymfatický obeh a plnú obranyschopnosť orgánov.

 11. Estrogénové receptory
  Predkožka obsahuje estrogénové receptory, ktorých účel a funkcie nie sú dodnes úplne prebádané a vyžadujú si ďalší výskum22.

 12. Apokrinné žľazy
  Tieto žľazy produkujú feromóny, teda prírodné a neviditeľné signály pre sexuálneho partnera. Dopady ich absencie na sexuálne správanie sa človeka neboli dosiaľ prebádané23.

 13. Mazové žľazy
  Mazivo produkované týmito žľazami zvlhčuje, zmastňuje a lubrikuje jednak predkožku, jednak žaluď penisu, vďaka čomu sa oboje tieto súčasti o seba otierajú bez záderov.

 14. Dartos fascia
  Ide o hladkú svalovinu, ktorá obopína miešok, celý penis a špičku predkožky. Je zodpovedná za udržiavanie správnej teploty v genitáliách (vplyvom tepla sa rozťahuje a vplyvom zimy sa zmršťuje). Približne polovica z tejto hladkej svaloviny býva obriezkou odstránená7.

 15. Prirodzený povrch a sfarbenie žaluďa
  Žaluď nepoškodeného penisu je za bežných okolností svetlý, hladký, ružovo-červený až tmavofialový. Takýto vzhľad žaluďa podvedome priťahuje a vzrušuje sexuálneho partnera. Naproti tomu, žaluď obrezaného penisu je suchý, drsný a často svetloružový až modrosivý.

 16. Nulové riziko vážnych infekcií alebo zákrokových zranení
  Chlapci a muži po nepodarených obriezkach, menej vydarených chirurgických zákrokoch či pozákrokových infekciách niekedy prídu dokonca aj o polovicu či väčšiu časť celého penisu. V ich prípade často nasleduje strastiplná cesta transgenderovej zmeny či odstránenia pohlavia úplnou kastráciou. Počas celého života sú pacienti týchto prípadov odkázaní na hormonálnu terapiu a sú nútení prežiť svoj život ako pseudo-ženy. Kvalita a úplnosť takéhoto života po nezdarenej obriezke nebola nikdy predmetom skúmania24
 17. 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46.
 18. Nulové riziko úmrtia na pozákrokové komplikácie
  V súvislosti s obriezkou zomrie každý rok v Spojených štátoch amerických niekoľko chlapcov na pozákrokové komplikácie – tento fakt zvyknú vykonávatelia obriezok bagatelizovať29 30 31.

 19. Nulové riziko omeškaného vývinu alebo zmenšenia citového puta k matke
  Obriezka spôsobuje aj pri použití anestézy nepredchádzateľnú operačnú traumu a pooperačnú bolesť, kvôli ktorým sa podľa výskumov spomaľuje alebo načisto prerušuje proces vytvárania citového puta chlapca s matkou, čo má následne vplyv na mentálny vývin dieťaťa v oblasti vnímania a nadväzovania korektných vzťahov, dôvery v ľudí a pocitu osobného bezpečia47 48 49 50 51.

 20. Elektromagnetická komunikácia
  Výsledky niektorých výskumov naznačujú, že penis bez sliznice predkožky nie je schopný, respektíve nemá kapacitu na transformovanie elektromagnetickej energie, ku ktorému za bežných okolností dochádza pri styku dvoch sliznicových membrán (stien vagíny s vyhrnutým vnútorným okrajom predkožky). Tento transfer vyvoláva pocit úplného sexuálneho vzrušenia a pôžitku. Tieto skutočnosti si však vyžadujú verifikáciu ďalšími výskumami.

 21. Existencia predkožky je potrebná pre plné zdravie muža, rovnako ako pre plnosť jeho sexuálneho vzťahu.

Referencie:

1 ↑ Taylor, J. R. et al., Blue_ArrowD096.gif (140 bytes)"The Prepuce: Specialized Mucosa of the Penis and Its Loss to Circumcision," British Journal of Urology 77 (1996): 291-295.

2 ↑ Werker, P, Terng, A, Kon, M, Blue_ArrowD096.gif (140 bytes)"The Prepuce Free Flap: Dissection Feasibility Study and Clinical Application of a Super-Thin New Flap," Plastic & Reconstructive Surgery 102 (1998): 1075-1082.

3 ↑ Money, J. and Davison J., Blue_ArrowD096.gif (140 bytes)"Adult penile circumcision: erotosexual and cosmetic sequelae," The Journal of Sex Research, Vol 19 No. 3, Aug 1983.

4 ↑ Hammond, T. "A Preliminary Poll of Men Circumcised in Infancy or Childhood," BJU International 83, Suppl. 1 (1999): 85-92.

5 ↑ Bullough, V. L. and Bullough, B. ed., "Circumcision: Male-Effects Upon Human Sexuality," Human Sexuality Encyclopedia,Garland, 1994.

6 ↑ O'Hara, K. and O'Hara, J., "The effect of male circumcision on the sexual enjoyment of the female partner," British Journal of Urology, 83, Supplement 1, (1999): 79-84.

7 ↑ Cold, C, Taylor, J, "The Prepuce," BJU International 83, Suppl. 1, (1999): 34-44.

8 ↑ Bazett, H. C. et al., Blue_ArrowD096.gif (140 bytes)"Depth, Distribution and Probable Identification in the Prepuce of Sensory End-Organs Concerned in Sensations of Temperature and Touch; Thermometric Conductivity," Archives of Neurology and Psychiatry 27 (1932): 489-517.

9 ↑ Dogiel, A. S., "Die Nervenendigungen in der Haut der äusseren Genitalorgane des Menschen," [Nerve endings in human genital mucosa] Archiv fur Mikroskopische Anatomie 41 (1893): 585-612.

10 ↑ Winkelmann, R. K., Blue_ArrowD096.gif (140 bytes)"The Cutaneous Innervation of Human Newborn Prepuce," Journal of Investigative Dermatology 26 (1956): 53-67.

11 ↑ Winkelmann, R. K., Blue_ArrowD096.gif (140 bytes)"The Erogenous Zones: Their Nerve Supply and Its Significance," Proceedings of the Staff Meetings of the Mayo Clinic, 1959.

12 ↑ Erickson, J. A., "Three Zones of Penile Skin," Blue_ArrowD096.gif (140 bytes)five photographs in Lander M. M., "The Human Prepuce," in Denniston, G. C. and Milos, M. F., eds., Sexual Mutilations: A Human Tragedy, Plenum Press (1997): 79-81.

13 ↑ Seifer, Judith, R.N. (President, American Assn. of Sex Educators, Counselors and Therapists) "Ask men's health." Men's Health (October 1994): 133

14 ↑ Fleiss, P., Hodges, F. M., and Van Howe, R. S., Blue_ArrowD096.gif (140 bytes)"Immunological Functions of the Human Prepuce," Sexually Transmitted Infections, 1998.

15 ↑ Lee-Huang, S, Huang P.L., Sun Y., et al "Lysozyme and RNases as anti-HIV components in beta-core preparations of human chorionic gonadotropin," Proc Natl Acad Sci (U S A) 1999 (Mar 16);96(6):2678-2681.

16 ↑ Van Howe, R.S., "Does Circumcision Influence Sexually Transmitted Diseases?" BJU International 83, Suppl. 1 (1999): 52-62.

17 ↑ Laumann, E.O. et al., Blue_ArrowD096.gif (140 bytes)"Circumcision in the United States: Prevalence, Prophylactic Effects, and Sexual Practice," JAMA 277, 1997.

18 ↑ Nicoll, A. Blue_ArrowD096.gif (140 bytes)"Routine male neonatal circumcision and risk of infection with HIV-1 and other sexually transmitted diseases," Archives of Disease in Childhood (London) 1997;77(3):194-195.

19 ↑ Smith, G. L. et al., Blue_ArrowD096.gif (140 bytes)"Circumcision as a Risk Factor for Urethritis in Racial Groups," American Journal of Public Health 77, 1987.

20 ↑ Cook, L. S. et al., "Clinical Presentation of Genital Warts among Circumcised and Uncircumcised Heterosexual Men Attending an Urban STD Clinic," Genitourinary Medicine 69 (1993): 262-264.

21 ↑ Tanne, J.H., Blue_ArrowD096.gif (140 bytes)"U.S. has epidemic of sexually transmitted disease," BMJ 1998;317:1616.

22 ↑ Hausmann, R. et al., "The Forensic Value of the Immunohistochemical Detection of Oestrogen Receptors in Vaginal Epithelium," International Journal of Legal Medicine 109 (1996): 10-30.

23 ↑ Ahmed, A. and Jones, A. W., "Apocrin Cystadenoma: A Report of Two Cases Occurring on the Prepuce," British Journal of Dermatology, 1969.

24 ↑ Cleary, D. G. and Kohl, S., "Overwhelming infection with group B beta-hemolytic streptococcus associated with circumcision," Pediatrics, Vol 64, no 3, (September 1979), pp. 301-303.

25 ↑ Williams and Kapila, Blue_ArrowD096.gif (140 bytes)"Complications of Circumcision," British Journal of Surgery, Oct 1993.

26 ↑ Diamond, M. and Sigmundson, H. K., Blue_ArrowD096.gif (140 bytes)"Sex Reassignment at Birth," Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 1997.

27 ↑ Money, J., "Ablatio Penis: Normal Male Infant Sex-Reassigned as a Girl," Archives of Sexual Behavior, 1975.

28 ↑ Bradley, S. J. et al, Blue_ArrowD096.gif (140 bytes)"Experiment of Nurture: Ablatio Penis at 2 Months, Sex Reassignment at 7 months, and a Psychosexual Follow-up in Young Adulthood," Pediatrics 1998.

29 ↑ "Baby bleeds to death after circumcision," Miami Herald, June 21, 1993.

30 ↑ "Boy in coma most of his 6 years dies," Associated Press, July 10, 1992.

31 ↑ "Circumcision that didn't heal kills boy," NewsNet5 - Cleveland, Ohio, October 20, 1998.

32 ↑ "Permanent foreshortening and disfigurement of the penis," Associated Press, November 30, 1995.

33 ↑ Palmer, J. M. and Link, D., Blue_ArrowD096.gif (140 bytes)"Impotence following anesthesia for elective circumcision," JAMA 1979; 241:2635-6.

34 ↑ Pearlman, C. K., "Reconstruction Following Iatrogenic Burn of the Penis," Journal of Pediatric Surgery 11 (1976): 121-122.

35 ↑ Persad, R. et al., Blue_ArrowD096.gif (140 bytes)"Clinical Presentation and Pathophysiology of Meatal Stenosis Following Circumcision," Brit Journal of Urology 75, 1995.

36 ↑ Lerner, B. L., "Amputation of the penis as a complication of circumcision," Med Rec Ann 1952; 46: 229-31.

37 ↑ Levitt, S. B., Smith R. B., Ship A.G,. "Iatrogenic microphallus secondary to circumcision," Urology 1976; 8: 472-4.

38 ↑ Gearhart, J. P. and Rock, J. A., "Total Ablation of the Penis after Circumcision with Electrocautery: A Method of Management and Long-Term Followup," Journal of Urology 142 (1989): 799-801.

39 ↑ Gluckman, G. R. et al., Blue_ArrowD096.gif (140 bytes)"Newborn Penile Glans Amputation during Circumcision and Successful Reattachment," Journal of Urology 153 (1995): 778.

40 ↑ Kaplan, G. W., Blue_ArrowD096.gif (140 bytes)"Complications of Circumcision," Urologic Clinics of North America 10, 1983.

41 ↑ Stefan, H., "Reconstruction of the Penis Following Necrosis from Circumcision Used High Frequency Cutting Current," Sbornik Vedeckych Praci Lekarske Fakulty Karlovy Univerzity (Hradci Kralove) vol. 35, no. 5 (Suppl) 1992, pp. 449-454.

42 ↑ Strimling, B. S., "Partial Amputation of Glans Penis during Mogen Clamp Circumcision," Pediatrics 87 (1996): 906-907.

43 ↑ Taddio, A. et al., Blue_ArrowD096.gif (140 bytes)"Effect of Neonatal Circumcision on Pain Response during Subsequent Routine Vaccination," Lancet 349 (1997): 599-603.

44 ↑ Talarico, R. D. and Jasaitis, J. E., "Concealed Penis: A Complication of Neonatal Circumcision," Journal of Urology 110 (1973): 732-733.

45 ↑ Kirkpatrick, B. V. and Eitzman, D. V., "Neonatal Septicemia after Circumcision," Clinical Pediatrics 13 (1974): 767-768.

46 ↑ Lee L.D., and Millar A.J.W. "Ruptured bladder following circumcision using Plastibell device," British Journal of Urology 1990; 65: 216-17.

47 ↑ Cansever, G., Blue_ArrowD096.gif (140 bytes)"Psychological effects of circumcision," Br J Med Psychol 1965; 38: 321-31.

48 ↑ Marshall, R. E. et al., Blue_ArrowD096.gif (140 bytes)"Circumcision: II. Effects upon Mother-Infant Interaction," Early Human Development , 1982.

49 ↑ Goldman, R., Blue_ArrowD096.gif (140 bytes)"Circumcision: The Hidden Trauma," Vanguard Publications, 1997.

50 ↑ Prescott, J. W., "Genital Pain vs. Genital Pleasure: Why the One and Not the Other?" Truth Seeker 1 (1989): 14-21.

51 ↑ Immerman, R. S. and Mackey, W.C., "A Proposed Relationship Between Circumcision and Neural Reorganization," Journal of Genetic Psychology, 1998.

Zábava