České školy dostanú novú príručku o tom, ako zvládnuť u žiakov „homofóbnu šikanu“ a ako jej predchádzať. Zdravému človeku ostáva rozum stáť.

Snaha urobiť homosexualitu všednou

homosexuálna pózaPríručka radí učiteľom, aby sexuálnu deviáciu urobili všednou, napr. zapracovaním do slovných úloh z matematiky: „Slovní úloha z matematiky může znít: Petr s Matějem si vybírají ze dvou sedacích souprav, jejichž ceny se liší o 37 %.“

Ľudia politickú korektnosť nikdy úprimne neprijmú

Spomínaná príručka napr. odporúča napomínať, resp. sankcionovať žiakov, ktorí vo svojom slovníku majú slová ako teploš, buzerant, bukvičák ap. V súčasnosti sa to deje napr. všeobecne s vulgarizmami. Výsledkom je, že deti nepoužívajú tieto vulgarizmy pred učiteľmi, ale používajú ich naďalej vo vzájomnej komunikácii. Jedine toto sa môže stať aj so spomínanými vulgárnejšími synonymami homosexuálov.

Homofóbia je výplod politickej demagógie a nie reality

Doslova by slovo homofóbia malo znamenať strach z homosexuálov. Tento pojem býva využívaný ako bič na ľudí, ktorí odmietajú homosexuálne požiadavky – konkrétne legitimovať a štátom chrániť homosexuálne zväzky.

V skutočnosti neexistuje takmer nikto, kto by sa homosexuálov bál, snáď s výnimkou ľudí, čo sa stali obeťou homoznásilnenia ap. Takže tento pojem je absolútne neopodstatnený a slúži iba na šikanu a urážanie zdravo mysliacej časti spoločnosti, teda tých, ktorí sa ohradzujú voči ich nezmyselným požiadavkám.

Homofóbia totiž asociuje xenofóbiu a tá môže asociovať až holokaust. Ide o účelovú manipulatívnu nálepku. Dôležité je, aby ľudia boli suverénni a nenechali sa týmto šikanovať, ale aby sa voči tomuto ohradzovali vetami typu: proti homosexuálom nič nemám, ani sa ich nebojím, ale odmietam, aby ich spojenie legitimoval a sociálnym systémom chránil štát – takéto privilégia patria iba takému súžitiu, od ktorého sa očakáva reprodukcia spoločnosti.

Stále platí, že homohnutia sa snažia svojou šikanou donútiť spoločnosť, aby sa vyvarovala spájania ich orientácie s nenormalitou. Homosexuáli tvoria nepatrnú menšinu a zároveň sú reprodukčne nefunkční. Niečo také si môže nárokovať normalitu iba vo veľmi nenormálnom svete.

Zábava