V areáli World Trade Center bolo sedem budov. Všetkých sedem budov bolo zničených počas útoku 11. septembra, ale kolaps budovy číslo 7 je tak zvláštny, že zasluhuje bližšiu pozornosť. Dvojičky boli označené ako budova 1 a 2. Budova 3 bol hotel a budova 4, 5 a 6 boli menšie budovy, kde boli rozličné úrady. Budova 7 (WTC 7) bola veľká budova a svojimi 47 poschodiami dosahovala skoro polovicu výšky 110 poschodových dvojičiek.

Budovy 3, 4, 5 a 6 boli čiastočne zničené padajúcimi troskami z dvojičiek. Budova 7 bola tak ďaleko od dvojičiek, že utrpela škodu - pár rozbitých okien. Z neznámeho dôvodu, vzniklo niekoľko malých ohňov v niektorých miestnostiach na 7. a 12. poschodí, vraj z padajúcich trosiek.

Dvojičky (budovy 1 a 2) sa zrútili ráno a záchranné skupiny začali ihneď hľadať v troskách tých, ktorí boli ešte živí. Budova 7 ešte stála i keď niekoľko malých ohňov vnútri stále horelo. Neskoršie poobede, presnejšie o 17:30 sa zrazu vertikálne zrútila, rozpadnúc sa na prach a krátke kusy ocele.

Čo zapríčinilo zrútenie sa budovy 7?

Podľa tlače, ohňe horiace vnútri budovy zapríčinili deštrukciu oceľovej konštrukcie. Avšak podľa Billa Maninga, editora “Fire Engineering Magazine”, oheň nikdy nemal takýto efekt na oceľovú konštrukciu. Ako mohol oheň spôsobiť niečo, čo sa nestalo nikdy predtým ani odvtedy?

Na fotografii vzatej približne o 15:00, v tejto obrovskej budove horelo len pár malých ohňov. Článok v New York Times vo februári 2002 píše nasledovné:

    “Možno najväčšia záhada, odhalená vyšetrovaním, spočíva v extrémne malých kúskov ocele, nazhromaždených zo siedmych budov WTC a 47 poschodovej výškovej budovy, ktorá sa tiež zrútila z neznámych dôvodov.”
    Oceľ sa očividne roztopila, ale žiadny oheň v žiadnej budove sa nepovažuje za dosť horúci, aby roztopil oceľ ”
    (New York Times “Experti stále zisťujú, prečo budovy spadli” J.Glanz a E. Lipton, 2. február, 2002).

Toto vzbudzuje podozrenie, že jestvuje iná možnosť než tá, že rozpad budovy 7 zapríčinil oheň.

Reportéri ignorujú evidenciu

Televízne stanice ukazovali znovu a znovu kolaps dvojičiek, deň za dňom, po celom svete. Avšak kolaps budovy 7 ukázali len pár krát. Je možné, že TV reportéri nepovažovali za dôležité to, že skoro 185 metrov vysoká, oceľová budova sa sama od seba zrútila bez akéhokoľvek dôvodu? Nemali by sme uvažovat o možnosti, že video nebolo ukazované z toho dôvodu, že zrútenie sa budovy 7 pripomínalo demolovanie starej budovy?

Správa 2002 FEMA

Federal Emergency Management Authority (FEMA) najala vedcov a inžinierov, aby vyšetrili zrútenie WTC. V tom momente, ako vedci začali analyzovať úlomky, trosky z budov boli hneď odpredané ako odpadová oceľ, znemožniac možnosť seriózneho vyšetrovania.

Bill Manning, editor “Fire Engineering Magazine” obvinil vládu zo zničenia evidencie a z nelegálneho odpredaja trosiek.
“Odhodili zamknuté dvere z ohňa Triangle Shirtwaist? Odhodili plechovku od plynu, ktorá bola použitá na založenie ohňa v sociálnom klube Happy Land”?

Viac ako tri mesiace, konštrukčná oceľ z WTC je a pokračuje byť rezaná a predávaná ako odpadová oceľ. Kritická evidencia, ktorá môže zodpovedať mnoho otázok ohľadne navrhovania výškových budov a chovania sa materiálov v ohni, je na lodiach do Činy a možno ju už nikto neuvidí, pokiaľ si snáď nekúpite nové auto...

Výskumníci majú dobrý dôvod veriť, že ‘oficiálne vyšetrovanie’ požehnané FEMOU a prevádzané ‘Americkou Spoločnosťou Stavebných Inžinierov’ je nedokonalá maškaráda, ktorá mohla byť komandovaná politickými silami, ktorých prvotné záujmy, mierne povedané, ležia mimo záujmu o plné odhalenie...

Ako situácia toho času stojí a pokračuje, vyšetrovanie ohňa a zrútenia WTC dospejú do stavu papierových a komputermi vyprodukovaných hypotéz.

Niektorí občania už vychádzajú do ulic protestovať ‘výpredaj vyšetrovania’

Toto sú vysoko seriózne otázky, ktoré vyžadujú odpovede. Založené na nesmiernej váhe katastrofy, plne a efektívne podporované verejné vyšetrovanie je imperatívom. Ešte dôležitejšie, z hľadiska morálneho, pre bezpečnosť terajšej a budúcich generácií, ktoré žijú a pracujú vo výškových budovách a pre hasičov, ktorí sú vždy ‘prví dnu a poslední von’ - poučky ohľadne navrhovania budov a chovania sa materiálov v týchto neobyčajných podmienkach musia byť študované a uplatňované v tomto skutočnom svete.”
“Považovať nešťastie 11. septembra ináč, by bolo vrcholom hlúposti a ignoranstva”.

„Deštrukcia a odstraňovanie evidencie sa musí okamžite zastaviť“. (Fire Engineering Magazine, Január 2002)

Podľa Dr. Frederika W. Mowrera, profesora na ‘Fire Protection Engineering Department at the University of Maryland’, “Rýchlosť akou sa potencialne dôležitá evidencia odstraňuje považujem za šokujúcu”. (New York Times, 25 December 2001)

“Hlavní aktéri tohoto ‘upratovania’ sa dobre postarali, aby konštrukčná oceľ neskončila nikde inde, ako vo vysokých peciach. Nainštalovali GPS lokátory do každého nákladného vozidla, odvážajúceho oceľové kusy, v cene 1,000 dolárov za kus. Jeden šofér, ktorý sa oneskoril z poludňajšej prestávky, bol prepustený.
(Vid http://www.wtc7.net/steeldisposal.html.)

Tieto vyhlásenia boli príležitostne ignorované Americkými vládnymi predstaviteľmi. Konečný výsledok bol ten, že vedci boli schopní prešetriť len malú časť trosiek.

Hlásenie Federal Emergency Management Authority (FEMA)

V máji 2002 FEMA vydala správu, ktorá obsahovala dôležité informácie ohľadne konštrukcie WTC, vrátane budovy 7. Táto správa priznáva, že budova 7 bola vybudovaná nad elektrickou sub-stanicou slúžiacou mestu. Vnútri budovy, zaberajúc prvé 3 poschodia bol veľký priestor, v ktorom boli umiestnené gigantické transformátory. Budova musela obísť tieto transformátory, takže prvých 7 poschodí bolo vybudovaných na masívnych oceľových nosníkoch, aby sa rozložilo zaťaženie horných 40 poschodí okolo sub-stanice, do základov. Niektoré z týchto oceľových platní boli 26cm hrubé. Táto budova mala niektoré oceľové nosníky tak masívne, aké nemá žiadna budova na tejto planéte!!!

Okrem toho, 5. poschodie malo železobetónovú podlahu (deku), ktorá bola 36 cm hrubá, s oceľovými T-profilmi do nej vbudovanými. 7. poschodie bola železobetónová deka 21 cm hrubá.

Keď spadla budova 7, všetky tieto masívne nosníky sa rozlomili na časti (!) a masívne železobetónové podlahy sa rozdrobili na malé úlomky. Oceľ a betón z dvojičiek sa tiež rozdrobili na malé úlomky.
Správa FEMY však zabudla vysvetliť ako a prečo budovy WTC sa rozpadli na také úlomky. Správa končí uzáverom, bez ďaľšieho objasnenia, že “špecifiká ohňov WTC 7 a príčina zrútenia budovy, ostávaju toho času neznáme”. Taktiež podľa tejto správy dôvod zrútenia budov ‘nemôže byť definitívne určený’.
Keď autori správy FEMY nemoôžu vysvetliť ako a prečo sa tieto budovy zrútili, ako môže ktokoľvek považovať túto záležitosť za vyriešenú? Ako môže niekto tvrdiť, že oheň bol príčinou zrútenia sa WTC, keď ani vedci toto netvrdia?

Pripustila americká vláda ilegálne zničenie trosiek, alebo je táto vláda jednoducho tak neschopná, že dopustila omylom, aby trosky boli zničené?

Oheň môže oceľ len zdeformovať

Vo vnútri budovy bolo niekoľko veľkých nádrží nafty na poháňanie elektrických generátorov v čase výpadu. Tieto nádrže mali celkovú kapacitu 170,000 litrov. Správa FEMY udáva, že len 80,000 litrov bolo zachránených, je teda možné že tisíce litrov vytieklo a zhorelo. Akokoľvek však bolo len pár ohňov v niektorých miestnostiach v tejto gigantickej budove, čiže až tak mnoho litrov nafty nemohlo vytiecť.

Okrem toho, hydrokarbóny nemôžu dosiahnúť teplotu 1800 °F (982 oC) a obyčajne sú veľmi nízkej teploty vzhľadom na obmedzené prúdenie vzduchu, takže jediný efekt, aký oheň môze mať na oceľ, je, že stratí niečo zo svojej sily a trochu sa deformuje. Avšak aj keby tieto ohne vyprodukovali dosť vysokú teplotu, aby zdeformovali a oslabili oceľovú štruktúru, ako môže táto zdeformovaná časť zapríčiniť, že celá oceľová konštrukcia a všetky železobetónové podlahy sa tak dôkladne rozsypú?

Demolovanie

Keď sa zrútila budova 7, jej vonkajšie steny ostali s podivuhodnou presnosťou na vrchu zrúcaniny. To je presne spôsob, akým sa snažia búrať výškové budovy firmy, zaoberajúce sa demolovaním takýchto budov. Tieto používajú malé balíčky trhavín, často uložené pri spojoch, ktoré držia oceľové nosníky pohromade. Tieto trhaviny vo vnútri budovy vybuchnú skôr ako tie, uložené vo vonkajších častiach budovy. Toto spôsobí, že vnútro budovy sa zrúti prvé. Keď sa zrúti vnútorný nosný systém, exteriór budovy je stiahnutý smerom dovnútra. Konečný výsledok teda je, že vonkajšie steny spadnú na vrchol zrúcaniny, a skoro úplne vylúčia poškodenie vedľajších budov.

Pretože trosky boli podľa inštrukcií vlády USA predané a zničené, príčina zrútenia nebude nikdy spoľahlivo potvrdená.

Control Demolition Inc. je firma, ktorá sa zaoberá demolovanim starých budov. Je to firma, ktorá zdemolovala budovu v Oklahoma City, z čoho bol obvinený Timothy McVeigh, že ju vyhodil do vzduchu. Táto firma bola tiež najatá na vyčistenie zbúraniska WTC. Oni vyvinuli špeciálne trhaviny a špeciálnu techniku na demolovanie oceľových konštrukcií.
Sú tak pyšní na túto ich technológiu, že jej dali ako meno, zkratku DREXS. Ich britská filiálka opisuje túto technológiu ako “Our DREXS” (Naš DREXS) - systém, ktorý roztrhne oceľové časti na takú veľkosť, ktorá vyhovuje zdvíhajúcej kapacite zariadeniu, ktoré je k dispozícii. Inými slovami, keď nákladné autá môžu naložiť kusy 8 metrov dlhé, vedia zlomiť ocelové nosníky a stĺpy na 8 metrové časti, alebo aj menšie.

Pozrime sa na zbytky WTC. Je to náhoda, že celá oceľová konštrukcia obidvoch veží sa zlomila na kusy nie väčšie ako môžu naložiť na vozidlá, ktoré ich odvážali? Len niekoľko z tisícov kusov museli prepáliť. Nič sa nestane bez príčiny.

Definitívne jestvuje dôvod, prečo sa zrútila budova 7. Prečo sa americká vláda radšej nezaoberá zistením tohoto dôvodu, namiesto toho, aby ho ignorovala?
Alebo vie strýčko Sam príčinu a snaží sa ju jednoducho zakryť?

ERIC HUFSCHMID (Global Outlook Issue #6, p. 33 – Winter 2004)

Zábava